Карта Lectio Divina

Бут1:1-13 | 1:14-23 | 1:24-2:3 | 2:4-19 | 2:20-3:20 | 3:21-4:7 | 4:8-15 | 4:16-26 | 5:1-24 | 5:32; 6:1-8 | 6:9-22 | 7:1-5 | 7:6-10 | 7:11-24; 8:1-3 | 8:4-21 | 8:21-22; 9:1-7 | 9:8-17 | 9:18-29; 10:1 | 10:32; 11:1-9 | 12:1-7 | 13:12-18 | 15:1-15 | 17:1-9 | 18:20-33 | 22:1-18 | 27:1-41 | 31:3-16 | 43:26-31; 45:1-16 | 46:1-7 | 49:33; 50:1-26 |
Мт1:1–25 | 2:13–23 | 2:13–23 | 3:13–17 | 4:1-11 | 4:12-17 | 4:18−23 | 4:25−5:13 | 5:14-19 | 5:14-19 | 5:20−26 | 5:27−32 | 5:33−41 | 5:42−48 | 6:1-13 | 6:14-21 | 6:22−33 | 6:31−34; 7:9−11 | 7:1−8 | 7:15−21 | 7:21–23 | 7:24–8:4 | 8:5−13 | 8:14−23 | 8:23−27 | 8:28−9:1 | 9:1−8 | 9:9−13 | 9:14−17 | 9:18−26 | 9:27−35 | 9:36−10:8 | 10:9−15 | 10:16−22 | 10:23−31 | 10:32−36; 11:1 | 10:32−33, 37−38; 19:27−30 | 10:37−11:1 | 10:37-11:1 | 11:2−15 | 11:16−20 | 11:20−26 | 11:27−30 | 11:27-30 | 11:27-30 | 12:1−8 | 12:9−13 | 12:14−16, 22−30 | 12:15–21 | 12:30−37 | 12:38−45 | 12:46−13:3 | 13:3−9 | 13:10−23 | 13:24−30 | 13:31−35 | 13:36-43 | 13:44−54 | 13:54−58 | 14:1−13 | 14:14−22 | 14:22−34 | 14:34−15:11 | 15:12−21 | 15:21-28 | 15:29−31 | 15:32−39 | 16:1−6 | 16:6−12 | 16:20−24 | 16:24−28 | 17:10−18 | 17:14−23 | 17:24−18:4 | 18:1−11 | 18:10−20 | 18:18−22; 19:1−2, 13−15 | 18:23−35 | 19:3−12 | 19:16−26 | 20:1−16 | 20:17−28 | 20:29−34 | 21:12-14, 17−20 | 21:18−22 | 21:18-43 | 21:23−27 | 21:28−32 | 21:33–42 | 21:33-42 | 21:43−46 | 22:15−22 | 22:23−33 | 23:13−22 | 23:23−28 | 23:29−39 | 24:3-35 | 24:13−28 | 24:27−33, 42−51 | 24:34-44 | 24:36−26:2 | 25:1-13 | 25:14-30 | 25:31-46 | 26:1−20; Йо 13:3−17; Мт 26:21−39; Лк 22:43−45; Мт 26:40−27:2 | 27:1−38; Лк 23:39−43; Мт 27:39−54; Йо 19:31−37; Мт 27:55−61 | 27:62−28:20 |
Мк1:1-8 | 1:16−22 | 1:23−28 | 1:29−35 | 1:35-44 | 2:1-12 | 2:14-17 | 2:18−22 | 2:23-3:5 | 3:6−12 | 3:13−19 | 3:20−27 | 3:28‒35 | 4:1−9 | 4:10-23 | 4:24-34 | 4:35-41 | 5:1–20 | 5:22–24, 35–6:1 | 5:24-34 | 6:1−7 | 6:7-13 | 6:54-7:8 | 7:5-16 | 7:14-23 | 7:24-30 | 7:31-37 | 8:1-10 | 8:27-31 | 8:34-9:1 | 8:34−9:1 | 9:17-31 | 9:33–41 | 9:42-10:1 | 10:11–16 | 10:17–27 | 10:32-45 | 10:46-52 | 11:1-11 | 11:11-23 | 11:11–23 | 11:23-26 | 11:23–26 | 11:27-33 | 11:27–33 | 12:1-12 | 12:1-12 | 12:13-17 | 12:18-27 | 12:28-37 | 12:38-44 | 13:1-8 | 13:9-13 | 13:14-23 | 13:31-14:2 | 14:3-9 | 14:32-42 | 14:43-15:1 | 15:1-15 | 15:22-25, 33-41 | 15:43−16:8 |
Лк1:24-38 | 2:1–20 | 2:20-21, 40–52 | 2:22-40 | 3:23−4:1 | 4:1−15 | 4:16−22 | 4:16-22 | 4:22−30 | 4:31-36 | 4:37–44 | 5:1–11 | 5:12–16 | 5:17–26 | 5:27–32 | 5:33–39 | 6:1–10 | 6:12–19 | 6:17-23 | 6:17-23 | 6:17–23 | 6:24–30 | 6:31–36 | 6:37–45 | 6:46–7:1 | 7:1–10 | 7:11–16 | 7:17–30 | 7:31–35 | 7:36–50 | 8:1–3 | 8:5–15 | 8:16–21 | 8:22–25 | 8:26–39 | 8:41–56 | 9:1–6 | 9:7–11 | 9:12–17 | 9:18–22 | 9:23–27 | 9:37–43 | 9:44–50 | 9:49–56 | 9:57–62 | 10:1–15 | 10:16–21 | 10:19–21 | 10:22–24 | 10:25–37 | 10:38−42; 11:27−28 | 10:38-42; 11:27-28 | 11:1–10 | 11:9–13 | 11:23–26 | 11:29–33 | 11:34–41 | 11:42-46 | 11:47–12:1 | 12:2–12 | 12:13–15; 22–32 | 12:16–21 | 12:32–40 | 12:42–48 | 12:48–59 | 13:1–9 | 13:10–17 | 13:18–29 | 13:31–35 | 14:12–15 | 14:16–24 | 14:25–35 | 15:1–10 | 15:11-32 | 16:1–9 | 16:14–18; 17:1–4 | 16:19–31 | 17:20–25 | 17:26–37 | 18:1-8 | 18:9-14 | 18:15–17; 26–30 | 18:31–34 | 19:1-10 | 19:12–28 | 19:29-40; 22:7-39 | 19:37–44 | 19:45–48 | 20:1–8 | 20:9–18 | 20:19–26 | 20:27–44 | 21:5–7; 10–11; 20–24 | 21:12–19 | 21:28–33 | 21:37–22:8 | 22:39-46 | 22:47-23:1 | 23:1-34 | 23:44-56 | 24:12−35 | 24:36−53 |
Йо1:1−18 | 1:18−28 | 1:29-34 | 1:35−51 | 1:43-51 | 2:1−11 | 2:12−22 | 3:1−15 | 3:13-17 | 3:16−21 | 3:22−33 | 4:5−42 | 4:46−54 | 5:1−15 | 5:17−24 | 5:24−30 | 5:24-30 | 5:30−6:2 | 6:5−14 | 6:14−27 | 6:27−33 | 6:35−39 | 6:40−44 | 6:48−54 | 6:56−69 | 7:1−13 | 7:14−30 | 7:37−52; 8:12 | 8:12−20 | 8:21−30 | 8:21-30 | 8:31−42 | 8:42−51 | 8:51−59 | 9:1−38 | 9:39‒10:9 | 10:17‒28 | 10:27−38 | 11:1-45 | 11:47−57 | 12:1-18 | 12:19−36 | 12:36−48 | 14:1−11 | 14:10−21 | 14:27−15:7 | 15:17−16:2 | 16:2−13 | 16:15−23 | 16:23−33 | 17:1−13 | 17:18−26 | 19:6-11; 13-20; 25-28; 30-35 | 20:19−31 | 21:15−25 | 21:15-25 |
1 Кор1:21−2:4 | 4:1–5 | 4:17–5:5 | 10:23–28 | 14:20–25 | 15:39–45 | 15:58–16:3 | 16:13−24 |
2 Кор4:6–15 | 6:1–10 | 6:16–7:1 | 9:6–11 | 11:31–12:9 | 12:10−19 | 12:20−13:2 | 13:3−13 |
Гал1:1−10, 20−2:5 | 2:6–10 | 2:11−16 | 2:21–3:7 | 3:15-22 | 3:23−4:5 | 4:8−21 | 4:28–5:10 | 5:11–21 | 6:2–10 |
Еф1:1–9 | 1:7–17 | 1:22–2:3 | 2:19–3:7 | 3:8–21 | 4:14–19 | 4:17–25 | 4:25–32 | 5:19–26 | 5:25–33 | 5:33–6:9 | 6:18–24 |
Флп1:1–7 | 1:8–14 | 1:12–20 | 1:20–27 | 1:27–2:4 | 2:12–16 | 2:16–23 | 2:24–30 | 3:1–8 | 3:8–19 |


Євангеліє

Початок Нового церковного року (Лк 4:16-22)
13-та неділя після П’ятидесятниці – Притча про злочинних виноградарів (Мт 21:33-42)
14-й тиждень після П’ятидесятниці. Понеділок – Пояснення притчі про Сіяча (Мк 4:10-23)
14-й тиждень після П’ятидесятниці. Вівторок. Ісус навчає притчами (Мк 4:24-34)
14-й тиждень після П’ятидесятниці. Середа. Утихомирення бурі на морі (Мк 4:35-41)
14-й тиждень після П’ятидесятниці. Четвер. Зцілення Гергесинського біснуватого (Мк 5:1–20)
14-й тиждень після П’ятидесятниці. П’ятниця. Воскресіння дочки Яіра (Мк 5:22–24, 35–6:1)
Різдво Богородиці (Лк 10:38-42; 11:27-28)
Неділя перед Воздвиженням (Йо 3:13-17)
15-й тиждень після П’ятидесятниці. Понеділок. Зцілення кровоточивої жінки (Мк 5:24-34)
15-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Важливість віри людини (Мк 6:1−7)
15-й тиждень після П’ятидесятниці. Середа. Ісус посилає учнів на проповідь (Мк 6:7-13)
Передсвяття Воздвиження (Мт 10:37-11:1)
Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього (Йо 19:6-11; 13-20; 25-28; 30-35)
Субота після Воздвиження (Йо 8:21-30)
Неділя після Воздвиження (Мк 8:34−9:1)
16-й тиждень після П’ятидесятниці. Понеділок. Життя після зустрічі з Христом (Мк 6:54-7:8)
16-й тиждень після П’ятидесятниці. Вівторок. Життя за Духом Закону (Мк 7:5-16)
16-й тиждень після П’ятидесятниці. Середа. Що осквернює людину (Мк 7:14-23)
16-й тиждень після П’ятидесятниці. Четвер. Зцілення дочки сиро-фінікійки (Мк 7:24-30)
16-й тиждень після П’ятидесятниці. П’ятниця. Ісус вдруге помножує хліби (Мк 8:1-10)
16-й тиждень після П’ятидесятниці. Субота. Заклик Ісуса до чування (Мт 24:34-44)
16-та неділя після П’ятидесятниці. Притча про таланти (Мт 25:14-30)
17-й тиждень після П’ятидесятниці. Понеділок. Зцілення сліпого Вартимея (Мк 10:46-52).
17-й тиждень після П’ятидесятниці. Вівторок. Безплідна смоковниця та акція Ісуса в Храмі (Мк 11:11–23)
17-й тиждень після П’ятидесятниці. Середа. Віра, молитва, прощення (Мк 11:23–26)
17-й тиждень після П’ятидесятниці. Четвер. Запитання до Ісуса (Мк 11:27–33)
17-й тиждень після П’ятидесятниці. П’ятниця. Притча про злочинних виноградарів (Мк 12:1-12)
17-й тиждень після П’ятидесятниці. Субота. Притча про десять дів (Мт 25:1-13)
17-та неділя після П’ятидесятниці. Віра жінки ханаанянки (Мт 15:21-28)
Покров Пресвятої Богородиці (Лк 10:38−42; 11:27−28)
18-йтиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Родовід Ісуса Христа (Лк 3:23−4:1)
18-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Ісус у пустелі (Лк 4:1−15)
18-йтиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Проповідь Ісуса в Назареті (Лк 4:16−22)
18-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Відкинення Ісуса в Назареті (Лк 4:22−30)
18-й тиждень після П’ятидесятниці. Субота. Сила слова Ісуса (Лк 4:31-36)
18-та неділя після П’ятидесятниці. Покликання перших учнів (Лк 5:1–11)
19-й тиждень після П’ятидесятниці. Понеділок. Чудотворна діяльність Ісуса (Лк 4:37–44)
19-й тиждень після П’ятидесятниці. Вівторок. Зцілення прокаженого (Лк 5:12–16)
19-й тиждень після П’ятидесятниці. Середа. Умови для нового життя у Бозі (Лк 5:33–39)
19-й тиждень після П’ятидесятниці. Четвер. Вибір 12-ти апостолів (Лк 6:12–19)
19-й тиждень після П’ятидесятниці. П’ятниця. Проповідь Ісуса на рівнині (Лк 6:17–23)
19-й тиждень після П’ятидесятниці. Субота. Зцілення розслабленого (Лк 5:17–26)
19-та неділя після П’ятидесятниці. Любіть ворогів ваших (Лк 6:31–36)
20-й тиждень після П’ятидесятниці. Понеділок. Ісус продовжує навчати на рівнині (Лк 6:24–30)
20-й тиждень після П’ятидесятниці. Вівторок. Повчання Ісуса про внутрішнє осердя людини (Лк 6:37–45)
20-й тиждень після П’ятидесятниці. Середа. Завершення Проповіді Ісуса на рівнині (Лк 6:46–7:1)
20-й тиждень після П’ятидесятниці. Четвер. Ісус діє сьогодні (Лк 7:17–30)
20-й тиждень після П’ятидесятниці. П’ятниця. Бог має план (Лк 7:31–35)
20-й тиждень після П’ятидесятниці. Субота. Покликання Матея Леві (Лк 5:27–32)
20-та неділя після П’ятидесятниці. Воскресіння єдиного сина вдови з Наїну (Лк 7:11–16)
21-й тиждень після П’ятидесятниці. Понеділок. Плоди прощення (Лк 7:36–50)
21-й тиждень після П’ятидесятниці. Вівторок. Ісус проголошує Добру Новину (Лк 8:1–3)
21-й тиждень після П’ятидесятниці. Середа. Ісус у човні (Лк 8:22–25)
21-й тиждень після П’ятидесятниці. Четвер. Ірод шукає Ісуса (Лк 9:7–11)
21-й тиждень після П’ятидесятниці. П’ятниця. Помноження хлібів (Лк 9:12–17)
21-й тиждень після П’ятидесятниці. Субота. Життя за буквою чи духом Закону (Лк 6:1–10)
21-ша неділя після П’ятидесятниці. Притча про сіяча (Лк 8:5–15)
22-й тиждень після П’ятидесятниці. Понеділок. Молитва, самота і визнання Петра (Лк 9:18–22)
22-й тиждень після П’ятидесятниці. Вівторок. Вимоги до учнів (Лк 9:23–27)
22-й тиждень після П’ятидесятниці. Середа. Інші учні Ісуса (Лк 9:44–50)
22-й тиждень після П’ятидесятниці. Четвер. Спокуси учнів Ісуса (Лк 9:49–56)
22-й тиждень після П’ятидесятниці. П’ятниця. Заклик до довіри у реальному світі (Лк 10:1–15)
22-й тиждень після П’ятидесятниці. Субота. Віра римського сотника (Лк 7:1–10)
22-га неділя після П’ятидесятниці. Притча про багача і Лазаря (Лк 16:19–31)
23-й тиждень після П’ятидесятниці. Понеділок. Молитва подяки Ісуса (Лк 10:22–24 )
23-й тиждень після П’ятидесятниці. Вівторок. Ісус навчає як молитися (Лк 11:1–10)
23-й тиждень після П’ятидесятниці. Середа. Дар Духа (Лк 11:9–13)
23-й тиждень після П’ятидесятниці. Четвер. Якості учнів Ісуса (Лк 10:16–21)
23-й тиждень після П’ятидесятниці. П’ятниця. Що означає бути з Ісусом (Лк 11:23–26)
23-й тиждень після П’ятидесятниці. Субота. Світло світу (Лк 8:16–21)
23-тя неділя після П’ятидесятниці. Зцілення одержимого (Лк 8:26–39)
24-й тиждень після П’ятидесятниці. Понеділок. Пошук знаків (Лк 11:29–33)
24-й тиждень після П’ятидесятниці. Вівторок. Світло, яке дарує Ісус (Лк 11:34–41)
24-й тиждень після П’ятидесятниці. Середа. Правильне духовне життя (Лк 11:42-46)
24-й тиждень після П’ятидесятниці. Четвер. Суть Закону (Лк 11:47–12:1)
24-й тиждень після П’ятидесятниці. П’ятниця. Не бійтесь! (Лк 12:2–12)
24-й тиждень після П’ятидесятниці. Субота. Місія тоді і тепер. (Лк 9:1–6)
24-та неділя після П’ятидесятниці. (Лк 8:41–56). Ісус – Господь над хворобами і смертю.
25-й тиждень після П’ятидесятниці. Понеділок. Що слід шукати (Лк 12:13–15; 22–32)
25-й тиждень після П’ятидесятниці. Вівторок. Заклик до чування (Лк 12:42–48)
25-й тиждень після П’ятидесятниці. Середа. Справжній мир (Лк 12:48–59)
25-й тиждень після П’ятидесятниці. Четвер. Бог шукає плоду (Лк 13:1–9)
25-й тиждень після П’ятидесятниці. П’ятниця. Намагання Ірода (Лк 13:31–35)
25-й тиждень після П’ятидесятниці. Субота. Зцілення біснуватого (Лк 9:37–43)
25-та неділя після П’ятидесятниці. Чинити милосердя (Лк 10:25–37)
26-й тиждень після П’ятидесятниці. Понеділок. Справжність стосунків (Лк 14:12–15)
26-й тиждень після П’ятидесятниці. Вівторок. Поставити усе на Ісуса (Лк 14:25–35)
26-й тиждень після П’ятидесятниці. Середа. Бог шукає людину (Лк 15:1–10)
26-й тиждень після П’ятидесятниці. Четвер. Бог не є дріб’язковим (Лк 16:1–9)
26-й тиждень після П’ятидесятниці. П’ятниця. Відвертість та прощення (Лк 16:14–18; 17:1–4)
26-й тиждень після П’ятидесятниці. Субота. Не оглядатися назад (Лк 9:57–62)
26-а неділя після П’ятидесятниці. Жити – також означає давати (Лк 12:16–21)
27-й тиждень після П’ятидесятниці. Понеділок. Царство присутнє в Ісусі (Лк 17:20–25)
27-й тиждень після П’ятидесятниці. Вівторок. Як спасти своє життя (Лк 17:26–37)
27-й тиждень після П’ятидесятниці. Середа. Що означає «кинути все»? (Лк 18:15–17; 26–30)
27-й тиждень після П’ятидесятниці. Четвер. Божа вірність (Лк 18:31–34)
27-й тиждень після П’ятидесятниці. П’ятниця. Відповідальність за дари (Лк 19:12–28)
27-й тиждень після П’ятидесятниці. Субота. Здатність бути дитиною (Лк 10:19–21)
27-ма неділя після П’ятидесятниці. Життя за духом, а не буквою Закону (Лк 13:10–17)
28-й тиждень після П’ятидесятниці. Понеділок. Вхід у Єрусалим та плач над містом (Лк 19:37–44)
28-й тиждень після П’ятидесятниці. Вівторок. Акція у Храмі (Лк 19:45–48)
28-й тиждень після П’ятидесятниці. Середа. Бути відкритими на Бога (Лк 20:1–8)
28-й тиждень після П’ятидесятниці. Четвер. Божі спадкоємці (Лк 20:9–18)
28-й тиждень після П’ятидесятниці. П’ятниця. Боже – Богові, а кесареве – кесареві (Лк 20:19–26)
28-й тиждень після П’ятидесятниці. Субота. Жити – означає чувати… (Лк 12:32–40)
28-ма неділя після П’ятидесятниці. Бог запрошує на бенкет (Лк 14:16–24)
29-й тиждень після П’ятидесятниці. Понеділок. Бог життя (Лк 20:27–44)
29-й тиждень після П’ятидесятниці. Вівторок. Любов як терпіння (Лк 21:12–19)
29-й тиждень після П’ятидесятниці. Середа. Головне та другорядне у духовному житті (Лк 21:5–7; 10–11; 20–24)
29-й тиждень після П’ятидесятниці. Четвер. Унікальність Божого Слова (Лк 21:28–33)
29-й тиждень після П’ятидесятниці. П’ятниця. Не прийнятний пошук (Лк 21:37–22:8)
29-й тиждень після П’ятидесятниці. Субота. Входити вузькими воротами (Лк 13:18–29)
Неділя перед Різдвом Христовим. Родовід Ісуса Христа (Мт 1:1–25)
Понеділок. Навечір’я Різдва Христового (Лк 2:1–20)
Середа. Собор Пресвятої Богородиці (Мт 2:13–23)
Четвер. Св. первомученика й архидиякона Стефана (Мт 21:33–42)
П’ятниця 30-тижня після П’ятидесятниці. Суть місії Ісуса (Мк 9:33–41)
Субота по Різдві. Боже відношення до людини (Мт 12:15–21)
Неділя по Різдві Христовім. Роль Йосифа (Мт 2:13–23)
31-й тиждень після П’ятидесятниці. Понеділок. Християни – служителі миру (Мк 9:42-10:1)
Вівторок. Обрізання Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (Лк 2:20-21, 40–52)
Середа. Передсвяття Богоявлення. Бути духовно подібним до дітей (Мк 10:11–16)
31-й тиждень після П’ятидесятниці. Четвер. Ісус і багатий чоловік (Мк 10:17–27)
П’ятниця перед Богоявленням. Проповідь Йоана Хрестителя (Мк 1:1-8)
Святе Богоявлення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (Мт 3:13–17)
Собор св. славного пророка, предтечі і хрестителя Господнього Йоана (Йо 1:29-34)
32-й тиждень після П’ятидесятниці. Вівторок. Бути готовими до зустрічі та плодоносити (Мк 11:11-23)
32-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Важливість прощення (Мк 11:23-26)
32-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Відвертість із Богом (Мк 11:27-33)
32-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Бог вірний не залежно від обставин (Мк 12:1-12)
Субота по Богоявленні. Спокушування Ісуса (Мт 4:1-11)
Неділя по Богоявленні. Світло у темряві (Мт 4:12-17)
33-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Блаженні вбогі (Лк 6:17-23)
33-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Легке ярмо Євангелія (Мт 11:27-30)
33-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Найважливіші запитання та відповіді (Йо 21:15-25)
33-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Блаженні голодні (Лк 6:17-23)
33-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Бути світлом (Мт 5:14-19)
33-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. «Ярмо» Ісуса (Мт 11:27-30)
33-тя неділя після П’ятдесятниці. Про Закхея (Лк 19:1-10)
34-й тиждень після Пʼятдесятниці. Понеділок. Якщо ми не відкриті на Бога (Мк 12:13-17)
34-й тиждень після Пʼятдесятниці. Вівторок. Важливість пізнання Писання (Мк 12:18-27)
34-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Найважливіші заповіді (Мк 12:28-37)
34-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Духовні небезпеки (Мк 12:38-44)
34-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Уважати – це правильно бачити (Мк 13:1-8)
34-й тиждень після Пʼятдесятниці. Субота. Ніколи не опускати рук (Лк 18:1-8)
Неділя про митаря і фарисея (Лк 18:9-14)
Тиждень загальниці. Понеділок. Витримати до кінця (Мк 13:9-13).
Тиждень загальниці. Вівторок. Привілей знати усе заздалегідь (Мк 13:14-23)
Середа. Трьох святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Йоана Золотоустого. Бути світлом (Мт 5:14-19)
Тиждень загальниці. Четвер. Чувати – це проголошувати Добру Новину (Мк 13:31-14:2)
Тиждень загальниці. П’ятниця. Жінка, про яку пам’ятають (Мк 14:3-9)
Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (Лк 2:22-40).
Неділя про блудного сина (Лк 15:11-32)
Тиждень м’ясопусний. Понеділок. Вміти розпізнати прихід Ісуса (Мк 11:1-11)
Тиждень м’ясопусний. Вівторок. Молитва у Гетсиманії (Мк 14:32-42)
Тиждень м’ясопусний. Середа. Той, Хто не залишив нас самих (Мк 14:43-15:1)
Тиждень м’ясопусний. Четвер. Вибір Варавви (Мк 15:1-15)
Тиждень м’ясопусний. П’ятниця. Визнання сотника (Мк 15:22-25, 33-41)
Субота заупокійна. Результат слухання слова Ісуса (Йо 5:24-30)
Неділя м’ясопусна, про Страшний суд (Мт 25:31-46)
Тиждень сиропусний. Понеділок. Наша Пасха – Христос (Лк 19:29-40; 22:7-39)
Тиждень сиропусний. Вівторок. Іти за Христом навіть тоді, коли не все розумієш (Лк 22:39-46)
Тиждень сиропусний. Середа. Відречення Петра (Лк 22:47-23:1)
Тиждень сиропусний. Четвер. Симон Киринеєць – нести чужий хрест (Лк 23:1-34)
Тиждень сиропусний. П’ятниця. Йосиф з Ариматеї (Лк 23:44-56)
Сиропусний тиждень. Субота. Жити повним життя (Мт 6:1-13)
Неділя сиропусна. Потреба прощення (Мт 6:14-21)
Понеділок першого тижня Великого посту. Перші три дні творіння (Бут 1:1-13)
Вівторок першого тижня Великого посту. Четвертий та п’ятий дні творення (Бут 1:14-23)
Середа першого тижня Великого посту. Сотворення людини (Бут 1:24-2:3)
Четвер першого тижня Великого посту. Не добре людині бути самій (Бут 2:4-19)
П’ятниця першого тижня Великого посту. Радісна та трагічна історії (Бут 2:20-3:20)
Субота першого тижня Великого посту. Справжнє призначення свят (Мк 2:23-3:5)
Перша неділя Великого посту. Покликання учнів (Йо 1:43-51)
Понеділок другого тижня Великого посту. Наші промахи (Бут 3:21-4:7)
Вівторок другого тижня Великого посту. Опанованість Каїна (Бут 4:8-15)
Середа другого тижня Великого посту. Бог завжди присутній в історії людства (Бут 4:16-26)
Четвер другого тижня Великого посту. Ходити з Богом (Бут 5:1-24)
П’ятниця другого тижня Великого посту. Божа вірність (Бут 5:32; 6:1-8)
Субота другого тижня Великого посту. Співпереживання та дотик Ісуса (Мк 1:35-44)
Друга неділя Великого посту. Бог, Який викликає захоплення (Мк 2:1-12)
Понеділок третього тижня Великого посту. Послух Божому Слову (Бут 6:9-22)
Вівторок третього тижня Великого посту. Бог бачить усе (Бут 7:1-5)
Середа третього тижня Великого посту. Життя, основане на Слові (Бут 7:6-10)
Четвер третього тижня Великого посту. Бог, який пам’ятає (Бут 7:11-24; 8:1-3)
П’ятниця третього тижня Великого посту. Бог, який відчуває і розуміє (Бут 8:4-21)
Субота третього тижня Великого посту. Солідарність Ісуса (Мк 2:14-17)
Третя неділя Великого посту – Хестопоклонна (Мк 8:34-9:1)
Понеділок четвертого тижня Великого посту. Бог залишається вірним (Бут 8:21-22; 9:1-7)
Вівторок четвертого тижня Великого посту. Союз із Ноєм (Бут 9:8-17)
Середа четвертого тижня Великого посту. Гріх Хама (Бут 9:18-29; 10:1)
Четвер четвертого тижня Великого посту. Вавилонська вежа (Бут 10:32; 11:1-9)
П’ятниця четвертого тижня Великого посту. Покликання Авраама (Бут 12:1-7)
Субота четвертого тижня Великого посту. Дотик Христа та важливість пошуку нових виявів своєї уваги сьогодні (Мк 7:31-37)
Четверта неділя Великого посту. Потреба віри (Мк 9:17-31)
Понеділок п’ятого тижня Великого посту. Ходити Божими дорогами (Бут 13:12-18)
Вівторок п’ятого тижня Великого посту. Віра Авраама (Бут 15:1-15)
Середа п’ятого тижня Великого посту. Союз із Авраамом (Бут 17:1-9)
Четвер п’ятого тижня Великого посту. Заступництво Авраама (Бут 18:20-33)
П’ятниця п’ятого тижня Великого посту. Випробування віри (Бут 22:1-18)
Субота п’ятого тижня Великого посту. Ким для мене є Ісус? (Мк 8:27-31)
П’ята неділя Великого посту. Господь, який служить (Мк 10:32-45)
Понеділок шостого тижня Великого посту. Початок історії Якова (Бут 27:1-41)
Вівторок шостого тижня Великого посту. Повернення Якова (Бут 31:3-16)
Благовіщення Пречистої Діви Марії (Лк 1:24-38)
Середа шостого тижня Великого посту. Коли Господь є з тобою (Бут 43:26-31; 45:1-16)
Четвер шостого тижня Великого посту. Незбагненні Божі дороги (Бут 46:1-7)
П’ятниця шостого тижня Великого посту. Дивитися у майбутнє (Бут 49:33; 50:1-26)
Субота шостого тижня Великого посту. Воскресіння Лазаря (Йо 11:1-45)
Квітна неділя. Вхід Господній у Єрусалим (Йо 12:1-18)
Великий понеділок. Крок у прірву для нашого порятунку (Мт 21:18-43)
Великий вівторок. Що буде перед поверненням Господа (Мт 24:3-35)
Велика середа. Божа стратегія для нашого життя (Мт 24:36−26:2)
Великий четвер. Спомин Тайної Вечері (Мт 26:1−20; Йо 13:3−17; Мт 26:21−39; Лк 22:43−45; Мт 26:40−27:2)
Велика п’ятниця. Розп’яття Ісуса (Мт 27:1−38; Лк 23:39−43; Мт 27:39−54; Йо 19:31−37; Мт 27:55−61)
Велика субота. Порожній гріб та радість зустрічі з Воскреслим (Мт 27:62−28:20)
Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа (Йо 1:1−18)
Світлий понеділок. Свідчення Йоана Хрестителя (Йо 1:18−28)
Світлий вівторок. Писання, Євхаристійний Хліб та горіння сердець (Лк 24:12−35)
Світла середа. Зустріч, яка перевершує очікування (Йо 1:35−51)
Світлий четвер. Потреба духовного народження (Йо 3:1−15)
Світла п’ятниця. Знак Воскресіння (Йо 2:12−22)
Світла субота. Уміти розпізнати своє покликання (Йо 3:22−33)
Неділя апостола Томи (Йо 20:19−31)
2-й тиждень після Пасхи. Понеділок. Весілля в Кані Галилейській (Йо 2:1−11)
2-й тиждень після Пасхи. Вівторок. Божа Любов (Йо 3:16−21)
2-й тиждень після Пасхи. Середа. Коли починається вічне життя (Йо 5:17−24)
2-й тиждень після Пасхи. Четвер. Вибір на користь Життя (Йо 5:24−30)
2-й тиждень після Пасхи. П’ятниця. Правильний підхід до Писання (Йо 5:30−6:2)
2-й тиждень після Пасхи. Субота. Знаки Нового Виходу (Йо 6:14−27)
3-тя неділя після Пасхи – про Мироносиць (Мк 15:43−16:8)
3-й тиждень після Пасхи. Понеділок. Прийняття Життя через віру (Йо 4:46−54)
3-й тиждень після Пасхи. Вівторок. Життя у Божому Сині, яке можемо прийняти завдяки вірі (Йо 6:27−33)
3-й тиждень після Пасхи. Середа. Поєднання духовного і фізичного у Христі (Йо 6:35−39)
3-й тиждень після Пасхи. Четвер. Закваска Воскресіння (Йо 6:40−44)
3-й тиждень після Пасхи. П’ятниця. Як отримати справжнє Життя (Йо 6:48−54)
3-й тиждень після Пасхи. Субота. Що очікує на християн у світі (Йо 15:17−16:2)
4-та неділя після Пасхи. Зцілення розслабленого (Йо 5:1−15)
4-й тиждень після Пасхи. Понеділок. Як перебувати у Христі (Йо 6:56−69)
4-й тиждень після Пасхи. Вівторок. Час для спасіння світу (Йо 7:1−13)
4-й тиждень після Пасхи. Середа. Відкритися на Бога в Ісусі Христі (Йо 7:14−30)
4-й тиждень після Пасхи. Четвер. Ісус – Світло світу (Йо 8:12−20)
4-й тиждень після Пасхи. П’ятниця. Таїнство діяння Триєдиного Бога (Йо 8:21−30)
4-й тиждень після Пасхи. Субота. Звільняюче Слово Правди (Йо 8:31−42)
5-та неділя після Пасхи. Самарянки (Йо 4:5−42)
5-й тиждень після Пасхи. Понеділок. Розпізнати лик Бога Отця в Ісусі Христі (Йо 8:42−51)
5-й тиждень після Пасхи. Вівторок. Той, Хто Є, об’явлений в Ісусі (Йо 8:51−59)
5-й тиждень після Пасхи. Середа. Нова Пасха: помноження Хліба Життя (Йо 6:5−14)
5-й тиждень після Пасхи. Четвер. Ісус – Двері до справжнього Життя (Йо 9:39‒10:9)
5-й тиждень після Пасхи. П’ятниця. Вибір заради Життя (Йо 10:17‒28)
5-й тиждень після Пасхи. Субота. Ісус – новий Жертовник і досконала Жертва (Йо 10:27−38)
6-та неділя після Пасхи. Сліпородженого (Йо 9:1−38)
6-й тиждень після Пасхи. Понеділок. Коли Бог діє (Йо 11:47−57)
6-й тиждень після Пасхи. Вівторок. Бог, прославлений в Ісусі Христі (Йо 12:19−36)
6-й тиждень після Пасхи. Середа. Важливість відповіді на Боже Слово (Йо 12:36−48)
6-й тиждень після Пасхи. Четвер. Вознесіння Господнє (Лк 24:36−53)
6-й тиждень після Пасхи. П’ятниця. Унікальне об’явлення та неймовірні обітниці (Йо 14:1−11)
6-й тиждень після Пасхи. Субота. Інший Утішитель (Йо 14:10−21)
7-ма неділя після Пасхи. Святих Отців І-го Вселенського Собору (Йо 17:1−13)
7-й тиждень після Пасхи. Понеділок. Єдність, яка приносить плід (Йо 14:27−15:7)
7-й тиждень після Пасхи. Вівторок. Об’явлення Божої справедливості (Йо 16:2−13)
7-й тиждень після Пасхи. Середа. Болі народження нового світу (Йо 16:15−23)
7-й тиждень після Пасхи. Четвер. Перемога Ісуса (Йо 16:23−33)
7-й тиждень після Пасхи. П’ятниця. Сила християнського свідчення − у єдності та любові (Йо 17:18−26)
7-й тиждень після Пасхи. Субота. Зцілюючі запитання та відповіді (Йо 21:15−25)
Зіслання Святого Духа. П’ятдесятниця (Йо 7:37−52; 8:12)
Понеділок Святого Духа (Мт 18:10−20)
1-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Блаженні вбогі духом (Мт 4:25−5:13)
1-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Нова праведність (Мт 5:20−26)
1-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Нерозривна єдність (Мт 5:27−32)
1-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Важливість звичайних слів та любові (Мт 5:33−41)
1-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Досконалість – це наслідування Ісуса (Мт 5:42−48)
1-ша неділя після П’ятдесятниці. Всіх святих (Мт 10:32−33, 37−38; 19:27−30)
2-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Найважливіший пошук (Мт 6:31−34; 7:9−11)
2-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Важливість справжності (Мт 7:15−21)
2-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Хто увійде в Царство (Мт 7:21–23)
2-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Ісус утихомирює бурю (Мт 8:23−27)
2-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Мета посту (Мт 9:14−17)
2-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Заклик до довірливої молитви (Мт 7:1−8)
2-га неділя після П’ятдесятниці. Покликання апостолів (Мт 4:18−23)
3-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Місія апостолів (Мт 9:36−10:8)
3-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Довіра до Христа – запорука успіху під час місії (Мт 10:9−15)
3-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Ціна справжньої місії (Мт 10:16−22)
3-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Наша вартість у Божих очах (Мт 10:23−31)
3-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Ціна вірності Христові (Мт 10:32−36; 11:1)
3-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Сострадання Пресвятої Богородиці (Мт 7:24–8:4)
3-тя неділя після П’ятдесятниці. Правильні пріоритети та зусилля (Мт 6:22−33)
4-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Логіка Божого Царства (Мт 11:2−15)
4-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Бути відкритими на Божі діяння (Мт 11:16−20)
4-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Важливість відповіді на Божі діяння (Мт 11:20−26)
4-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Господь, Який дарує полегшення (Мт 11:27−30)
4-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Здатність розпізнати справжнє значення Закону (Мт 12:1−8).
4-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Вимоги Ісуса до учнів (Мт 8:14−23)
4-та після неділя П’ятдесятниці. Віра римського сотника (Мт 8:5−13)
5-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Найбільша цінність (Мт 12:9−13)
5-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Обрати Господа (Мт 12:14−16, 22−30)
5-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Негативний пошук знаку та знак Йони (Мт 12:38−45)
5-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Радість життя у виконанні Божої волі (Мт 12:46−13:3)
5-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Слово свободи та справжнього життя (Мт 13:3−9)
5-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Покликання Матея: відповідь на Слово (Мт 9:9−13)
5-та неділя після П’ятдесятниці. Зцілення двох біснуватих (Мт 8:28−9:1)
6-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Важливість відповіді на Божі дари (Мт 13:10−23)
6-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Притча про зерно і кукіль (Мт 13:24−30)
6-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Непомітні початки Царства (Мт 13:31−35)
6-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Плоди праведності і неправедності (Мт 13:36-43)
6-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Цінність та новизна Царства (Мт 13:44−54)
6-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Ким переймається Ісус (Мт 9:18−26)
6-та неділя після П’ятдесятниці. Зцілення розслабленого (Мт 9:1−8)
7-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Відкинення в Назареті (Мт 13:54−58)
7-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Приклад балансу в духовному житті (Мт 14:1−13)
7-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Чому і як приходити до Бога (Мт 14:34−15:11)
7-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Справжня чистота (Мт 15:12−21)
7-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Бог нового життя для всіх людей (Мт 15:29−31)
7-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Справжність учнівства (Мт 10:37−11:1)
7-ма неділя після П’ятдесятниці. Довіра до можливостей Ісуса (Мт 9:27−35)
8-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Знак Божої вірності та Любові (Мт 16:1−6)
8-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Навчання Христа, яке звільняє (Мт 16:6−12)
8-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Дорога учня (Мт 16:20−24)
8-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Заради чого ідемо дорогою учнів Христа (Мт 16:24−28)
8-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Ставлення до Божих посланців (Мт 17:10−18)
8-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Велика честь, яку Господь пропонує кожній людині (Мт 12:30−37)
8-ма неділя після П’ятдесятниці. Помноження хлібів (Мт 14:14−22)
9-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Бути дитиною Царства (Мт 18:1−11)
9-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Важливість прощення (Мт 18:18−22; 19:1−2, 13−15)
9-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Боже Милосердя (Мт 20:1−16)
9-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. У чому велич людини (Мт 20:17−28)
9-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Роль духовних провідників та середовищ (Мт 21:12-14, 17−20)
9-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Друге помноження хлібів (Мт 15:32−39)
9-та неділя після П’ятдесятниці. Утихомирення бурі (Мт 14:22−34)
10-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Сила віри (Мт 21:18−22)
10-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Джерело та суть влади Ісуса (Мт 21:23−27)
10-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Притча про двох синів (Мт 21:28−32)
10-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Важливість доброго плоду (Мт 21:43−46)
10-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Знати Писання (Мт 22:23−33)
10-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Важливість доброго свідчення назовні (Мт 17:24−18:4)
10-та неділя після П’ятдесятниці. Важливість віри (Мт 17:14−23)
11-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Правильне духовне життя (Мт 23:13−22)
11-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Жити, а не вдавати життя (Мт 23:23−28)
11-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Божа відповідь на людську жорстокість (Мт 23:29−39)
11-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Повернення Сина Чоловічого (Мт 24:13−28)
11-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Божі знаки та повсякчасна готовність (Мт 24:27−33, 42−51)
11-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Вибір заради Царства (Мт 19:3−12)
11-та неділя після П’ятдесятниці: прощення і милосердя (Мт 18:23−35)
12-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Радість Євангелія (Мр 1:9−15)
12-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Повновладне Слово (Мк 1:16−22)
12-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Сила та влада Ісуса (Мк 1:23−28)
12-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Молитва Ісуса (Мк 1:29−35)
12-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Коли треба постити (Мк 2:18−22)
12-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Наполеглива молитва (Мт 20:29−34)
12-та неділя після П’ятдесятниці. Шлях досконалості (Мт 19:16−26)
13-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Що можуть зробити багато людей (Мк 3:6−12)
13-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Місія апостолів (Мк 3:13−19)
13-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Дивні Божі дороги (Мк 3:20−27)
13-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Божі домашні (Мк 3:28‒35)
13-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Притча про сіяча (Мк 4:1−9)
13-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Віддати Богові – Боже (Мт 22:15−22)

Апостол

13-та неділя після П’ятдесятниці. Що найважливіше для спільноти (1 Кор 16:13−24)
14-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Яким має бути служитель Христа (2 Кор 12:10−19)
14-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Неприпустимість подвійного життя (2 Кор 12:20−13:2)
14-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Чи живе в мені Христос (2 Кор 13:3−13)?
14-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Євангеліє благодаті (Гал 1:1−10, 20−2:5)
14-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Посланець Ісуса (Гал 2:6–10)
14-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Важливість остаточного Божого суду (1 Кор 4:1–5)
14-та неділя після П’ятдесятниці. Проголошення керигми (1 Кор 1:21−2:4)
15-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Божі горизонти та людські обмеження (Гал 2:11−16)
15-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Наслідувати віру Авраама (Гал 2:21–3:7)
15-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Роль віри та Закону (Гал 3:15-22)
15-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Христова вірність та наша віра (Гал 3:23−4:5)
15-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Бог справжньої свободи (Гал 4:8−21)
15-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Сила Божого Царства у житті християн (1 Кор 4:17–5:5)
15-та неділя після П’ятдесятниці. Сила Божа в людській немочі (2 Кор 4:6–15)
16-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Віра, чинна любов’ю (Гал 4:28–5:10)
16-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Життя за плоттю і за Духом (Гал 5:11–21)
16-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Закон Христа (Гал 6:2–10)
16-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Вибрані у Христі (Еф 1:1–9)
16-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Святий Дух і наше спадкоємство (Еф 1:7–17)
16-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Чинити усе для Божої слави (1 Кор 10:23–28)
16-та неділя після П’ятдесятниці. Життя справжніх служителів Христа (2 Кор 6:1–10)
17-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Божа відповідь на наші провини (Еф 1:22–2:3)
17-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Божі домашні (Еф 2:19–3:7)
17-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Божа Мудрість, виявлена через Церкву (Еф 3:8–21)
17-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Зростати у Христі (Еф 4:14–19)
17-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Нова людина у Христі (Еф 4:17–25)
17-й тиждень після П’ятдесятниці. Cубота. Духовні дари та проблема зрілості (1 Кор 14:20–25)
17-та неділя після П’ятдесятниці. Храм Живого Бога (2 Кор 6:16–7:1)
18-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Контролювання емоцій (Еф 4:25–32)
18-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Взаємна любов подругів (Еф 5:19–26)
18-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Любити за прикладом Христа (Еф 5:25–33)
18-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Один Бог для всіх людей (Еф 5:33–6:9)
18-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Важливість молитви (Еф 6:18–24)
18-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Життя у Новому Адамі (1 Кор 15:39–45)
18-та неділя після П’ятдесятниці. Християнська солідарність (2 Кор 9:6–11)
19-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Подяка за участь у справі Євангелія (Флп 1:1–7)
19-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Спільне служіння у проголошенні Євангелія (Флп 1:8–14)
19-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Тверде очікування та надія (Флп 1:12–20)
19-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Життя – Христос (Флп 1:20–27)
19-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Заохота до збудування віри, любові та єдності (Флп 1:27–2:4)
19-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Діло Господнє (1 Кор 15:58–16:3)
19-та неділя після П’ятдесятниці. Божа сила в людських немочах (2 Кор 11:31–12:9)
20-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Божа благодать (Флп 2:12–16)
20-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Автентичне свідчення (Флп 2:16–23)
20-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Приклад євангельської поведінки (Флп 2:24–30)
20-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Усе найважливіше – у Христі (Флп 3:1–8)
20-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Оправдані у Христі (Флп 3:8–19)