Карта подкастів

Бут 1:1−13 | 1:14−23 | 1:24-2:3 | 2:4−19 | 2:20−3:20 | 3:21−4:7 | 4:8−15 | 4:16−26 | 5:1−24 | 5:32; 6:1-8 | 6:9-22 | 7:1-5 | 7:6-10 | 7:11-24; 8:1-3 | 8:4-21 | 8:21-22; 9:1-7 | 9:8-17 | 9:18-29; 10:1 | 10:32; 11:1-9 | 12:1-7 | 13:12-18 | 15:1-15 | 17:1-9 | 18:20-33 | 22:1-18 | 27:1-41 | 31:3-16 | 43:26-31; 45:1-16 | 46:1-7 | 49:33; 50:1-26 |
Вих 1:1–20 | 2:11–22 |
Прип 1:1–20 | 1:20–33 | 2:1–22 | 3:1–18 | 3:19–34 | 3:34–4:22 | 5:1–15 | 5:15–6:3 | 6:3–20 | 6:20–7:1 | 8:1–21 | 8:32–9:11 | 9:12–18 | 10:1–22 | 10:31–11:12 | 11:19–12:6 | 12:8–22 | 12:23–13:9 | 13:19–4:6 | 14:15–26 | 14:27–15:4 | 15:7–19 | 15:20–16:9 | 16:17–17:17 | 17:17–18:5 | 19:16–25 | 21:3–21 | 21:23–22:4 | 23:15–24:5 | 31:8–31 |
Йоіл 4:2-21 |
Зах 8:19–23 |
Мт 1:1-25 | 2:1–12 | 2:13–23 | 2:13–23 | 3:1−11 | 3:13−17 | 4:1−11 | 4:12−17 | 4:18−23 | 4:25−5:13 | 5:14-19 | 5:20−26 | 5:27−32 | 5:33−41 | 5:42−48 | 6:1−13 | 6:14−21 | 6:22−33 | 6:31−34; 7:9−11 | 7:1−8 | 7:15−21 | 7:21–23 | 7:24–8:4 | 8:5−13 | 8:14−23 | 8:23−27 | 8:28−9:1 | 9:1−8 | 9:9−13 | 9:14−17 | 9:18−26 | 9:27−35 | 9:36−10:8 | 10:9−15 | 10:16−22 | 10:23−31 | 10:32−36; 11:1 | 10:32−33, 37−38; 19:27−30 | 10:37−11:1 | 10:37−11:1 | 11:2−15 | 11:16−20 | 11:20−26 | 12:1−8 | 12:9−13 | 12:38−45 | 12:46−13:3 | 13:3−9 | 13:10−23 | 13:24−30 | 13:31−35 | 13:36-43 | 13:44−54 | 13:54−58 | 14:1−13 | 14:14−22 | 14:22−34 | 14:34−15:11 | 15:21-28 | 15:29−31 | 15:32−39 | 16:1−6 | 16:13−19 | 16:20−24 | 16:24−28 | 17:1–9 | 17:10−18 | 17:14−23 | 17:24−18:4 | 18:1−11 | 18:10−20 | 18:18−22; 19:1−2, 13−15 | 19:3−12 | 19:16−26 | 20:1−16 | 20:17−28 | 20:29−34 | 21:12-14, 17−20 | 21:18−22 | 21:18-43 | 21:23−27 | 21:28−32 | 21:33-42 | 21:33−42 | 21:43−46 | 22:15−22 | 23:1–12 | 23:13−22 | 23:23−28 | 23:29−39 | 24:3-35 | 24:13−28 | 24:27−33, 42−51 | 24:34−44 | 24:36−26:2 | 25:1−13 | 25:14−30 | 25:31−46 | 26:1−20; Йо 13:3−17; Мт 26:21−39; Лк 22:43−45; Мт 26:40−27:2 | 27:1−38; Лк 23:39−43; Мт 27:39−54; Йо 19:31−37; Мт 27:55−61 | 27:62−28:20 |
Мк 1:1-8 | 1:9−15 | 1:16−22 | 1:23−28 | 1:29−35 | 1:35-44 | 2:1-12 | 2:14-17 | 2:18−22 | 2:23−3:5 | 3:6−12 | 3:13−19 | 3:20−27 | 3:28‒35 | 4:1−9 | 4:10−23 | 4:24−34 | 4:35−41 | 5:1−20 | 5:22−24, 35−6:1 | 6:1−7 | 6:7−13 | 6:30−45 | 6:45−53 | 6:54−7:8 | 7:5−16 | 7:14−23 | 7:24−30 | 7:31-37 | 8:1−10 | 8:11−21 | 8:22−26 | 8:27-31 | 8:30−34 | 8:34-9:1 | 8:34−9:1 | 9:10−16 | 9:17-31 | 9:42−10:1 | 10:2−12 | 10:11–16 | 10:23−32 | 10:23−32 | 10:32-45 | 10:46-52 | 10:46−52 | 11:1-11 | 11:11-23 | 11:11−23 | 11:23-26 | 11:23−26 | 11:27−33 | 12:1−12 | 12:1−12 | 12:13-17 | 12:18-27 | 12:28-37 | 12:38-44 | 13:1-8 | 13:9-13 | 13:24−31 | 13:31-14:2 | 14:3-9 | 15:22−25, 33−41 | 15:43−16:8 |
Лк 1:1−25, 57−68, 76, 80 | 1:24-38 | 2:1–20 | 2:20−21, 40−52 | 2:22-40 | 3:1–18 | 3:19−22 | 3:23−4:1 | 4:1−15 | 4:16−30 | 4:16−22 | 4:22−30 | 4:31−36 | 4:37–44 | 5:1–11 | 5:12–16 | 5:17−26 | 5:27–32 | 5:33–39 | 6:1–10 | 6:12−19 | 6:17–23 | 6:17−23 | 6:17−23 | 6:24−30 | 6:31−36 | 6:37–45 | 6:46–7:1 | 7:1–10 | 7:11–16 | 7:17−30 | 7:31–35 | 7:36–50 | 8:1–3 | 8:5–15 | 8:16−21 | 8:16–21 | 8:22–25 | 8:26–39 | 8:41–56 | 9:7–11 | 9:12–17 | 9:18–22 | 9:23–27 | 9:37–43 | 9:44–50 | 9:49–56 | 9:57–62 | 10:1–15 | 10:19–21 | 10:22–24 | 10:25–37 | 10:38–42; 11:27–28 | 10:38–42; 11:27–28 | 10:38-42; 11:27-28 | 10:38−42; 11:27−28 | 10:38−42; 11:27−28 | 11:1–10 | 11:9–13 | 11:14–23 | 11:23–26 | 11:29–33 | 11:34–41 | 11:42−46 | 11:47–12:1 | 12:2–12 | 12:13–15; 22–32 | 12:16–21 | 12:42–48 | 12:48–59 | 13:1–9 | 13:18-29 | 13:31–35 | 14:1–11 | 14:12–15 | 14:16–24 | 14:25–35 | 15:1–10 | 15:11-32 | 16:1–9 | 16:10−15 | 16:14–18; 17:1–4 | 16:19–31 | 17:3−10 | 17:20–25 | 17:26–37 | 18:9-14 | 18:15–17; 26–30 | 18:31–34 | 18:35−43 | 19:1−10 | 19:12–28 | 19:29−40; 22:7−39 | 19:37–44 | 19:45–48 | 20:1–8 | 20:9–18 | 20:19–26 | 20:27–44 | 20:45−21:4 | 21:5–7; 10–11; 20–24 | 21:12–19 | 22:39−46 | 23:44−56 | 24:12−35 | 24:36−53 |
Йо 1:1−18 | 1:18−28 | 1:29−34 | 1:35−51 | 1:43−51 | 2:1−11 | 2:12−22 | 3:1−15 | 3:13−17 | 3:16−21 | 3:22−33 | 4:5−42 | 4:46−54 | 5:1−15 | 5:17−24 | 5:24−30 | 5:24−30 | 5:30−6:2 | 6:5−14 | 6:14−27 | 6:27−33 | 6:35−39 | 6:40−44 | 6:48−54 | 6:56−69 | 7:1−13 | 7:14−30 | 7:37−52; 8:12 | 8:12−20 | 8:21−30 | 8:21−30 | 8:31−42 | 8:42−51 | 8:51−59 | 9:1−38 | 9:39‒10:9 | 10:1–10 | 10:17‒28 | 10:27−38 | 11:1-45 | 11:47−57 | 12:1-18 | 12:19−36 | 12:36−48 | 14:1−11 | 14:10−21 | 14:27−15:7 | 15:17–16:3 | 15:17−16:2 | 16:2−13 | 16:15−23 | 16:23−33 | 17:1−13 | 17:18−26 | 19:6−11; 13−20; 25−28; 30−35 | 20:19−31 | 21:15−25 |
Ді 1:1–12 | 1:1–8 | 1:12–17, 21–26 | 2:14–21 | 2:22–36 | 2:38–43 | 3:1–8 | 3:11–16 | 3:19–26 | 4:1–10 | 4:13–22 | 4:23–31 | 5:1–11 | 5:12–20 | 5:21–33 | 6:1–7 | 6:8–7:5, 47–60 | 6:8–7:5, 47–60 | 8:5–17 | 8:18–25 | 8:26–39 | 8:40–9:19 | 9:20–31 | 9:32–42 | 10:1–16 | 10:21–33 | 10:34–43 | 10:44–11:10 | 11:19–26, 29–30 | 12:1–11 | 12:12–17 | 12:25–13:12 | 13:13–24 | 14:6–18 | 14:20–27 | 15:5–34 | 16:16–34 | 17:1–15 | 17:19–28 | 18:23–28 | 19:1–8 | 19:1–8 | 20:7–12 |
Рим 5:6–11 | 6:3–11 | 8:28–39 | 13:11–14:4 | 14:19–23 |
1 Кор 1:18–24 | 1:21−2:4 | 1:26–29 | 2:6–9 | 4:1–5 | 6:12–20 | 8:8–9:2 | 9:19–27 | 11:23–32 | 14:20–25 | 15:39–45 | 15:58–16:3 |
2 Кор 1:8–11 | 3:12–18 | 5:1–10 | 6:1–10 | 6:16–7:1 | 8:1–5 | 9:6–11 | 11:1–6 | 11:31–12:9 | 12:10−19 | 12:20−13:2 | 13:3−13 |
Гал 1:1−10, 20−2:5 | 1:3–10 | 1:11–19 | 2:6–10 | 2:11−16 | 2:16–20 | 2:16–20 | 2:21–3:7 | 3:8–12 | 3:23−4:5 | 4:4–7 | 4:8−21 | 4:28–5:10 | 5:22–6:2 | 6:2–10 | 6:11–18 |
Еф 1:1–9 | 1:7–17 | 1:15–23 | 1:22–2:3 | 2:4–10 | 2:14–22 | 2:19–3:7 | 3:8–21 | 4:7–13 | 4:14–19 | 4:17–25 | 4:25–32 | 5:9–19 | 5:19–26 | 5:25–33 | 5:33–6:9 | 6:10–17 | 6:10–17 |
Флп 1:1–7 | 1:8–14 | 1:12–20 | 1:20–27 | 1:27–2:4 | 2:5–11 | 2:12–16 | 2:16–23 | 2:24–30 | 3:1–8 | 3:8–19 | 4:4–9 | 4:10–23 |
Кол 1:1–2, 7–11 | 1:18–23 | 1:24–29 | 2:1–7 | 2:6–12 | 2:13–20 | 2:20–3:3 | 3:4–11 | 3:17–4:1 | 4:2–9 | 4:10–18 |
1 Сол 1:1–5 | 1:6–10 | 2:1–8 | 2:9–14 | 2:14–19 | 2:20–3:8 | 3:9–13 | 4:1–12 | 4:13–17 | 5:1–8 | 5:9–13 |
2 Сол 1:1–10 | 1:10–2:2 | 2:1–12 | 2:13–3:5 | 3:6–18 |
1 Тим 1:1–7 | 1:8–14 | 1:18–20; 2:8–15 | 3:1–13 | 4:4–8, 16 | 4:9–15 | 5:1–10 | 5:11–21 | 5:22–6:11 | 6:17–21 |
2 Тим 1:1–2, 8–18 | 2:11–19 | 3:1–9 | 3:10–15 | 3:17–4:4 | 4:5–8 | 4:9–22 |
Євр 1:1–12 | 1:1–12 | 1:10–2:3 | 2:11–18 | 3:5–11, 17–19 | 3:12−16 | 4:1–13 | 4:14–5:6 | 5:11–6:8 | 6:9–12 | 6:13–20 | 7:1–16 | 7:7–17 | 7:18–25 | 7:26–8:2 | 8:7–13 | 9:1–7 | 9:8–10, 15–23 | 9:11–14 | 9:24–28 | 10:1–18 | 10:32–38 | 10:35–11:7 | 11:9–10, 17–23, 32–40 | 11:24–26, 32–12:2 | 12:25–26; 13:22–25 | 12:28–13:8 | 13:17–21 |
Тит 1:15–2:10 | 2:11–14; 3:4–7 |
Як 1:1–18 | 1:19–27 | 2:1–13 | 2:14–26 | 3:1–10 |
1 Пт 2:21–3:9 | 3:10–22 | 4:1–11 | 4:12–5:5 |
2 Пт 1:1–10 | 1:20–2:9 | 2:9–22 | 3:1–18 |
1 Йо 1:8–2:6 | 2:7–17 | 2:18–3:10 | 3:10–20 | 4:20–5:21 |
2 Йо 1:1–13 |
3 Йо 1:1–15 |
Юди 1:1–10 | 1:11–25 |

 

Євангеліє

АУДІО: Неділя перед Різдвом Христовим. Родовід Ісуса Христа (Мт 1:1-25)
АУДІО: 29-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Бог життя (Лк 20:27–44)
АУДІО: 29-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Любов як терпіння (Лк 21:12–19)
АУДІО: 29-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Головне та другорядне в духовному житті (Лк 21:5–7; 10–11; 20–24)
АУДІО: Навечір’я Різдва Христового (Лк 2:1–20)
АУДІО: Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (Мт 2:1–12)
АУДІО: Собор Пресвятої Богородиці (Мт 2:13–23)
АУДІО: Неділя після Різдва Христового. Роль Йосифа (Мт 2:13–23)
АУДІО: 30-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Здатність розпізнати Божу присутність (Мк 8:11−21)
АУДІО: 30-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Поступове просвітлення (Мк 8:22−26)
АУДІО: 30-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Іти за Христом (Мк 8:30−34)
АУДІО: 30-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Через Страсті до Воскресіння (Мк 9:10−16)
АУДІО: Обрізання Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (Лк 2:20−21, 40−52)
АУДІО: Субота перед Богоявленням. Місія Предтечі (Мт 3:1−11)
АУДІО: Неділя перед Богоявленням. Проповідь Йоана Хрестителя (Мк 1:1-8)
АУДІО: 31-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Християни – служителі миру (Мк 9:42−10:1)
АУДІО: Навечір’я Богоявлення. Йоан Хреститель звіщає Добру Новину (Лк 3:1–18)
АУДІО: Святе Богоявлення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (Мт 3:13−17)
АУДІО: Собор св. славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Йоана (Йо 1:29−34)
АУДІО: 31-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Залишити все задля нового життя (Мк 10:23−32)
АУДІО: Субота після Богоявлення. Спокушування Ісуса (Мт 4:1−11)
АУДІО: Неділя після Богоявлення. Світло у темряві (Мт 4:12−17)
АУДІО: 32-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Зцілення сліпого Вартимея (Мк 10:46-52)
АУДІО: 32-й тиждень після П’ятидесятниці. Вівторок. Бути готовими до зустрічі та плодоносити (Мк 11:11-23)
АУДІО: 32-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Важливість прощення (Мк 11:23-26)
АУДІО: 32-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Відвертість із Богом (Мк 11:27−33)
АУДІО: 32-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Бог вірний повсякчасно (Мк 12:1−12)
АУДІО: 32-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Мудрість служіння (Лк 17:3−10)
АУДІО: 32-а неділя після П’ятдесятниці. Світло Христа (Лк 18:35−43)
АУДІО: 33-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Важливість смирення (Лк 14:1–11)
АУДІО: 31-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Нерозривність подружжя (Мк 10:2−12)
АУДІО: 33-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Блаженні голодні (Лк 6:17−23)
АУДІО: 31-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Бути духовно подібним до дітей (Мк 10:11–16)
АУДІО: 33-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Залишити все задля нового життя (Мк 10:23−32)
АУДІО: 33-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Важливість правильних акцентів (Лк 16:10−15)
АУДІО: Неділя про Закхея (Лк 19:1−10)
АУДІО: 34-й тиждень після Пʼятдесятниці. Понеділок. Якщо ми не відкриті на Бога (Мк 12:13-17)
АУДІО: 34-й тиждень після Пʼятдесятниці. Вівторок. Важливість пізнання Писання (Мк 12:18-27)
АУДІО: 34-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Найважливіші заповіді (Мк 12:28-37)
АУДІО: 34-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Духовні небезпеки (Мк 12:38-44)
АУДІО: 34-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Уважати – це правильно бачити (Мк 13:1-8)
АУДІО: Трьох святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Йоана Золотоустого. Бути світлом (Мт 5:14-19)
AУДІО: Неділя митаря і фарисея (Лк 18:9-14)
АУДІО: Тиждень після Неділі митаря і фарисея. Понеділок. Витримати до кінця (Мк 13:9-13)
АУДІО: Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (Лк 2:22-40)
АУДІО: Тиждень загальниці. Середа. Певність Божого Слова (Мк 13:24−31)
АУДІО: Четвер після неділі митаря і фарисея. Чувати – це проголошувати Добру Новину (Мк 13:31-14:2)
АУДІО: П’ятниця після неділі митаря і фарисея. Жінка, про яку пам’ятають (Мк 14:3-9)
АУДІО: Тиждень загальниці. Субота. Велич убогої вдови (Лк 20:45−21:4)
АУДІО: Неділя про блудного сина (Лк 15:11-32)
АУДІО: Тиждень м’ясопусний. Понеділок. Вміти розпізнати прихід Ісуса (Мк 11:1-11)
АУДІО: Тиждень сиропусний. П’ятниця. Засвідчити, що Бог є з нами (Зах 8:19–23)
АУДІО: Тиждень м’ясопусний. П’ятниця. Визнання сотника (Мк 15:22−25, 33−41)
АУДІО: Тиждень м’ясопусний. Субота заупокійна. Наслідок слухання Слова Ісуса (Йо 5:24−30)
АУДІО: Неділя м’ясопусна. Про Страшний суд (Мт 25:31−46)
АУДІО: Понеділок першого тижня Великого посту. Острах Господній – початок мудрості (Прип 1:1–20)
АУДІО: Понеділок сиропусного тижня. Наша Пасха – Христос (Лк 19:29−40; 22:7−39)
АУДІО: Перший тиждень Великого посту. Вівторок. Відповісти на заклик Мудрості (Прип 1:20–33)
АУДІО: Cиропусний тиждень. Вівторок. Іти за Христом навіть тоді, коли не все розумієш (Лк 22:39−46)
АУДІО: Cереда першого тижня Великого посту. Дар мудрості (Прип 2:1–22)
АУДІО: Середа сиропусного тижня (Йоіл 4:2-21)
АУДІО: Перший тиждень Великого посту. Четвер. Пізнати Бога та довіритися Йому (Прип 3:1–18)
АУДІО: Перший тиждень Великого посту. П’ятниця. Важливість покори (Прип 3:19–34)
АУДІО: Тиждень сиропусний. П’ятниця. Йосиф з Ариматеї (Лк 23:44−56)
АУДІО: Тиждень сиропусний. Субота. Жити повним життям (Мт 6:1−13)
АУДІО: Неділя сиропусна. Прощення (Мт 6:14−21)
АУДІО: Другий тиждень Великого посту. Понеділок. Здобувати мудрість (Прип 3:34–4:22)
АУДІО: 1-й тиждень Великого посту. Понеділок. Перші три дні творення (Бут 1:1−13)
АУДІО: Другий тиждень Великого посту. Вівторок. Берегти подружню вірність – берегти дорогу життя (Прип 5:1–15)
АУДІО: 1-й тиждень Великого посту. Вівторок. Четвертий та п’ятий дні творення (Бут 1:14−23)
АУДІО: Другий тиждень Великого посту. Середа. Життя у Божій присутності (Прип 5:15–6:3)
АУДІО: Середа першого тижня Великого посту. Сотворення людини (Бут 1:24-2:3)
АУДІО: Другий тиждень Великого посту. Четвер. Пильнувати Божий Закон (Прип 6:3–20)
АУДІО: 1-й тиждень Великого посту. Четвер. Недобре людині бути самій (Бут 2:4−19)
АУДІО: Другий тиждень Великого посту. П’ятниця. Божі заповіді – дорога життя (Прип 6:20–7:1)
АУДІО: 1-й тиждень Великого посту. П’ятниця. Радісна та трагічна історії (Бут 2:20−3:20)
АУДІО: 1-й тиждень Великого посту. Субота. Справжнє призначення свят (Мк 2:23−3:5)
АУДІО: 1-а неділя Великого посту. Покликання учнів (Йо 1:43−51)
АУДІО: Третій тиждень Великого посту. Понеділок. Прийняти Мудрість (Прип 8:1–21)
АУДІО: 2-й тиждень Великого посту. Понеділок. Наші промахи (Бут 3:21−4:7)
АУДІО: Третій тиждень Великого посту. Вівторок. Із чого починається мудрість (Прип 8:32–9:11)
АУДІО: 2-й тиждень Великого посту. Вівторок. Опанованість Каїна (Бут 4:8−15)
АУДІО: Третій тиждень Великого посту. Середа. Уникати доріг, які ведуть до смерті (Прип 9:12–18)
АУДІО: 2-й тиждень Великого посту. Середа. Бог завжди присутній в історії людства (Бут 4:16−26)
АУДІО: Третій тиждень Великого посту. Четвер. Любов покриває багато гріхів (Прип 10:1–22)
АУДІО: 2-й тиждень Великого посту. Четвер. Ходити з Богом (Бут 5:1−24)
АУДІО: Третій тиждень Великого посту. П’ятниця. Мудрість у смиренні (Прип 10:31–11:12)
АУДІО: П’ятниця другого тижня Великого посту. Божа вірність (Бут 5:32; 6:1-8)
АУДІО: Субота другого тижня Великого посту. Співпереживання та дотик Ісуса (Мк 1:35-44)
АУДІО: Четвертий тиждень Великого посту. Понеділок. Постійна справедливість прямує до життя (Прип 11:19–12:6)
АУДІО: Друга неділя Великого посту. Бог, Який викликає захоплення (Мк 2:1-12)
АУДІО: Четвертий тиждень Великого посту. Вівторок. Важливість істинного слова (Прип 12:8–22)
АУДІО: Понеділок третього тижня Великого посту. Послух Божому Слову (Бут 6:9-22)
АУДІО: Четвертий тиждень Великого посту. Середа. На стежці справедливости – життя (Прип 12:23–13:9)
АУДІО: Вівторок третього тижня Великого посту. Бог бачить усе (Бут 7:1-5)
АУДІО: Четвертий тиждень Великого посту. Четвер. Ходити з мудрими (Прип 13:19–4:6)
АУДІО: Середа третього тижня Великого посту. Життя, основане на Слові (Бут 7:6-10)
АУДІО: Четвер третього тижня Великого посту. Бог, який пам’ятає (Бут 7:11-24; 8:1-3)
АУДІО: Четвертий тиждень Великого посту. П’ятниця. Кожна праця приносить користь (Прип 14:15–26)
АУДІО: П’ятниця третього тижня Великого посту. Бог, який відчуває і розуміє (Бут 8:4-21)
АУДІО: Субота третього тижня Великого посту. Солідарність Ісуса (Мк 2:14-17)
АУДІО: П’ятий тиждень Великого посту. Понеділок. Відповідальніcть за убогих (Прип 14:27–15:4)
АУДІО: Третя неділя Великого посту – Хрестопоклонна (Мк 8:34-9:1)
АУДІО: Понеділок четвертого тижня Великого посту. Бог залишається вірним (Бут 8:21-22; 9:1-7)
АУДІО: П’ятий тиждень Великого посту. Вівторок. Одне з правил бізнесу (Прип 15:7–19)
АУДІО: Вівторок четвертого тижня Великого посту. Союз із Ноєм (Бут 9:8-17)
АУДІО: П’ятий тиждень Великого посту. Середа. Бог над усім (Прип 15:20–16:9)
АУДІО: Середа четвертого тижня Великого посту. Гріх Хама (Бут 9:18-29; 10:1)
АУДІО: П’ятий тиждень Великого посту. Четвер. Путь праведних (Прип 16:17–17:17)
АУДІО: П’ятий тиждень Великого посту. П’ятниця. Рак хабарництва та корупції (Прип 17:17–18:5)
АУДІО: Четвер четвертого тижня Великого посту. Вавилонська вежа (Бут 10:32; 11:1-9)
АУДІО: П’ятниця четвертого тижня Великого посту. Покликання Авраама (Бут 12:1-7)
АУДІО: Субота четвертого тижня Великого посту. Дотик Христа та важливість пошуку нових виявів своєї уваги сьогодні (Мк 7:31-37)
АУДІО: Четверта неділя Великого посту. Потреба віри (Мк 9:17-31)
АУДІО: Шостий тиждень Великого посту. Понеділок. Чинити добро бідним (Прип 19:16–25)
АУДІО: Понеділок п’ятого тижня Великого посту. Ходити Божими дорогами (Бут 13:12-18)
АУДІО: Шостий тиждень Великого посту. Вівторок. Жити справедливістю та милосердям (Прип 21:3–21)
АУДІО: Вівторок п’ятого тижня Великого посту. Віра Авраама (Бут 15:1-15)
АУДІО: Шостий тиждень Великого посту. Середа. Коли наші справи справді успішні (Прип 21:23–22:4)
АУДІО: Середа п’ятого тижня Великого посту. Союз із Авраамом (Бут 17:1-9)
АУДІО: Шостий тиждень Великого посту. Четвер. Проблема, про яку воліють мовчати (Прип 23:15–24:5)
АУДІО: Четвер п’ятого тижня Великого посту. Заступництво Авраама (Бут 18:20-33)
АУДІО: Благовіщення Пречистої Діви Марії (Лк 1:24-38)
АУДІО: Шостий тиждень Великого посту. П’ятниця. Чеснотлива жінка (Прип 31:8–31)
АУДІО: П’ятниця п’ятого тижня Великого посту. Випробування віри (Бут 22:1-18)
АУДІО: Субота п’ятого тижня Великого посту. Ким для мене є Ісус? (Мк 8:27-31)
АУДІО: П’ята неділя Великого посту. Господь, який служить (Мк 10:32-45)
АУДІО: Великий понеділок. Бог продовжує діяти (Вих 1:1–20)
АУДІО: Понеділок шостого тижня Великого посту. Початок історії Якова (Бут 27:1-41)
АУДІО: Вівторок шостого тижня Великого посту. Повернення Якова (Бут 31:3-16)
АУДІО: Велика середа. Неймовірний план Бога (Вих 2:11–22)
АУДІО: Середа шостого тижня Великого посту. Коли Господь є з тобою (Бут 43:26-31; 45:1-16)
АУДІО: Четвер шостого тижня Великого посту. Незбагненні Божі дороги (Бут 46:1-7)
АУДІО: П’ятниця шостого тижня Великого посту. Дивитися у майбутнє (Бут 49:33; 50:1-26)
АУДІО: Субота шостого тижня Великого посту. Воскресіння Лазаря (Йо 11:1-45)
АУДІО: Квітна неділя. Вхід Господній у Єрусалим (Йо 12:1-18)
АУДІО: Великий понеділок. Крок у прірву для нашого порятунку (Мт 21:18-43)
АУДІО: Великий вівторок. Що буде перед поверненням Господа (Мт 24:3-35)
АУДІО: Велика середа. Божа стратегія для нашого життя (Мт 24:36−26:2)
АУДІО: Великий четвер. Спомин Тайної Вечері (Мт 26:1−20; Йо 13:3−17; Мт 26:21−39; Лк 22:43−45; Мт 26:40−27:2)
АУДІО: Велика п’ятниця. Розп’яття Ісуса (Мт 27:1−38; Лк 23:39−43; Мт 27:39−54; Йо 19:31−37; Мт 27:55−61)
АУДІО: Велика субота. Порожній гріб та радість зустрічі з Воскреслим (Мт 27:62−28:20)
АУДІО: Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа (Йо 1:1−18)
АУДІО: Світлий понеділок. Свідчення Йоана Хрестителя (Йо 1:18−28)
АУДІО: Світлий вівторок. Писання, Євхаристійний Хліб та горіння сердець (Лк 24:12−35)
АУДІО: Світла середа. Зустріч, яка перевершує очікування (Йо 1:35−51)
АУДІО: Світлий четвер. Потреба духовного народження (Йо 3:1−15)
АУДІО: Світла п’ятниця. Знак Воскресіння (Йо 2:12−22)
АУДІО: Світла субота. Уміти розпізнати своє покликання (Йо 3:22−33)
АУДІО: Неділя апостола Томи (Йо 20:19−31)
АУДІО: 2-й тиждень після Пасхи. Понеділок. Весілля в Кані Галилейській (Йо 2:1−11)
АУДІО: 2-й тиждень після Пасхи. Вівторок. Божа Любов (Йо 3:16−21)
АУДІО: 2-й тиждень після Пасхи. Середа. Коли починається вічне життя (Йо 5:17−24)
АУДІО: 2-й тиждень після Пасхи. Четвер. Вибір на користь Життя (Йо 5:24−30)
АУДІО: 2-й тиждень після Пасхи. П’ятниця. Правильний підхід до Писання (Йо 5:30−6:2)
АУДІО: 2-й тиждень після Пасхи. Субота. Знаки Нового Виходу (Йо 6:14−27)
АУДІО: 3-тя неділя після Пасхи – про Мироносиць (Мк 15:43−16:8)
АУДІО: 3-й тиждень після Пасхи. Понеділок. Прийняття Життя через віру (Йо 4:46−54)
АУДІО: 3-й тиждень після Пасхи. Вівторок. Життя у Божому Сині, яке можемо прийняти завдяки вірі (Йо 6:27−33)
АУДІО: 3-й тиждень після Пасхи. Середа. Поєднання духовного і фізичного у Христі (Йо 6:35−39)
АУДІО: 3-й тиждень після Пасхи. Четвер. Закваска Воскресіння (Йо 6:40−44)
АУДІО: 3-й тиждень після Пасхи. П’ятниця. Як отримати справжнє Життя (Йо 6:48−54)
АУДІО: 3-й тиждень після Пасхи. Субота. Що очікує на християн у світі (Йо 15:17−16:2)
АУДІО: 4-та неділя після Пасхи. Зцілення розслабленого (Йо 5:1−15)
АУДІО: 4-й тиждень після Пасхи. Понеділок. Як перебувати у Христі (Йо 6:56−69)
АУДІО: 4-й тиждень після Пасхи. Вівторок. Час для спасіння світу (Йо 7:1−13)
АУДІО: 4-й тиждень після Пасхи. Середа. Відкритися на Бога в Ісусі Христі (Йо 7:14−30)
АУДІО: 4-й тиждень після Пасхи. Четвер. Ісус – Світло світу (Йо 8:12−20)
АУДІО: 4-й тиждень після Пасхи. П’ятниця. Таїнство діяння Триєдиного Бога (Йо 8:21−30)
АУДІО: 4-й тиждень після Пасхи. Субота. Звільняюче Слово Правди (Йо 8:31−42)
АУДІО: 5-та неділя після Пасхи. Самарянки (Йо 4:5−42)
АУДІО: 5-й тиждень після Пасхи. Понеділок. Розпізнати лик Бога Отця в Ісусі Христі (Йо 8:42−51)
АУДІО: 5-й тиждень після Пасхи. Вівторок. Той, Хто Є, об’явлений в Ісусі (Йо 8:51−59)
АУДІО: 5-й тиждень після Пасхи. Середа. Нова Пасха: помноження Хліба Життя (Йо 6:5−14)
АУДІО: 5-й тиждень після Пасхи. Четвер. Ісус – Двері до справжнього Життя (Йо 9:39‒10:9)
АУДІО: 5-й тиждень після Пасхи. П’ятниця. Вибір заради Життя (Йо 10:17‒28)
АУДІО: 5-й тиждень після Пасхи. Субота. Ісус – новий Жертовник і досконала Жертва (Йо 10:27−38)
АУДІО: 6-та неділя після Пасхи. Сліпородженого (Йо 9:1−38)
АУДІО: 6-й тиждень після Пасхи. Понеділок. Коли Бог діє (Йо 11:47−57)
АУДІО: 6-й тиждень після Пасхи. Вівторок. Бог, прославлений в Ісусі Христі (Йо 12:19−36)
АУДІО: 6-й тиждень після Пасхи. Середа. Важливість відповіді на Боже Слово (Йо 12:36−48)
АУДІО: Вознесіння Господнє (Лк 24:36−53)
АУДІО: 6-й тиждень після Пасхи. П’ятниця. Унікальне об’явлення та неймовірні обітниці (Йо 14:1−11)
АУДІО: 6-й тиждень після Пасхи. Субота. Інший Утішитель (Йо 14:10−21)
АУДІО: 7-ма неділя після Пасхи. Святих Отців І-го Вселенського Собору (Йо 17:1−13)
АУДІО: 7-й тиждень після Пасхи. Понеділок. Єдність, яка приносить плід (Йо 14:27−15:7)
АУДІО: 7-й тиждень після Пасхи. Вівторок. Об’явлення Божої справедливості (Йо 16:2−13)
АУДІО: 7-й тиждень після Пасхи. Середа. Болі народження нового світу (Йо 16:15−23)
АУДІО: 7-й тиждень після Пасхи. Четвер. Перемога Ісуса (Йо 16:23−33)
АУДІО: 7-й тиждень після Пасхи. П’ятниця. Сила християнського свідчення − у єдності та любові (Йо 17:18−26)
АУДІО: 7-й тиждень після Пасхи. Субота. Зцілюючі запитання та відповіді (Йо 21:15−25)
АУДІО: Зіслання Святого Духа. П’ятдесятниця (Йо 7:37−52; 8:12)
АУДІО: Понеділок Святого Духа (Мт 18:10−20)
АУДІО: 1-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Блаженні вбогі духом (Мт 4:25−5:13)
АУДІО: 1-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Нова праведність (Мт 5:20−26)
АУДІО: 1-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Нерозривна єдність (Мт 5:27−32)
АУДІО: 1-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Важливість звичайних слів та любові (Мт 5:33−41)
АУДІО: 1-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Досконалість – це наслідування Ісуса (Мт 5:42−48)
АУДІО: 1-ша неділя після П’ятдесятниці. Всіх святих (Мт 10:32−33, 37−38; 19:27−30)
АУДІО: 2-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Найважливіший пошук (Мт 6:31−34; 7:9−11)
АУДІО: 2-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Важливість справжності (Мт 7:15−21)
АУДІО: 2-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Хто увійде в Царство (Мт 7:21–23)
АУДІО: 2-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Ісус утихомирює бурю (Мт 8:23−27)
АУДІО: 2-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Мета посту (Мт 9:14−17)
АУДІО: 2-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Заклик до довірливої молитви (Мт 7:1−8)
АУДІО: 2-га неділя після П’ятдесятниці. Покликання апостолів (Мт 4:18−23)
АУДІО: 3-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Місія апостолів (Мт 9:36−10:8)
АУДІО: 3-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Довіра до Христа – запорука успіху під час місії (Мт 10:9−15)
АУДІО: 33-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Ціна справжньої місії (Мт 10:16−22)
АУДІО: 3-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Наша вартість у Божих очах (Мт 10:23−31)
АУДІО: 3-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Ціна вірності Христові (Мт 10:32−36; 11:1)
АУДІО: 3-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Сострадання Пресвятої Богородиці (Мт 7:24–8:4)
АУДІО: 3-тя неділя після П’ятдесятниці. Правильні пріоритети та зусилля (Мт 6:22−33)
АУДІО: 4-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Логіка Божого Царства (Мт 11:2−15)
АУДІО: 4-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Бути відкритими на Божі діяння (Мт 11:16−20)
АУДІО: 4-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Важливість відповіді на Божі діяння (Мт 11:20−26)
АУДІО: Різдво чесного і славного Пророка Йоана Хрестителя (Лк 1:1−25, 57−68, 76, 80)
АУДІО: 4-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Здатність розпізнати справжнє значення Закону (Мт 12:1−8)
АУДІО: 4-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Вимоги Ісуса до учнів (Мт 8:14−23)
АУДІО: 4-та неділя після П’ятдесятниці. Віра римського сотника (Мт 8:5−13)
АУДІО: 5-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Найбільша цінність (Мт 12:9−13)
АУДІО: Святих апостолів Петра і Павла (Мт 16:13−19)
АУДІО: 5-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Негативний пошук знаку та знак Йони (Мт 12:38−45)
АУДІО: 5-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Радість життя у виконанні Божої волі (Мт 12:46−13:3)
АУДІО: 5-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Слово свободи та справжнього життя (Мт 13:3−9)
АУДІО: 5-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Покликання Матея: відповідь на Слово (Мт 9:9−13)
АУДІО: 5-та неділя після П’ятдесятниці. Зцілення двох біснуватих (Мт 8:28−9:1)
АУДІО: 6-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Важливість відповіді на Божі дари (Мт 13:10−23)
АУДІО: 6-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Притча про зерно і кукіль (Мт 13:24−30)
АУДІО: 6-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Непомітні початки Царства (Мт 13:31−35)
АУДІО: 6-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Плоди праведності і неправедності (Мт 13:36-43)
АУДІО: 6-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Цінність та новизна Царства (Мт 13:44−54)
АУДІО: 6-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Ким переймається Ісус (Мт 9:18−26)
АУДІО: 6-та неділя після П’ятдесятниці. Зцілення розслабленого (Мт 9:1−8)
АУДІО: 7-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Відкинення в Назареті (Мт 13:54−58)
АУДІО: 7-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Приклад балансу в духовному житті (Мт 14:1−13)
АУДІО: 7-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Чому і як приходити до Бога (Мт 14:34−15:11)
АУДІО: Святого рівноапостольного великого князя Володимира (Йо 10:1–10)
АУДІО: 7-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Бог нового життя для всіх людей (Мт 15:29−31)
АУДІО: 7-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Справжність учнівства (Мт 10:37−11:1)
АУДІО: 7-ма неділя після П’ятдесятниці. Довіра до можливостей Ісуса (Мт 9:27−35)
АУДІО: 8-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Знак Божої вірності та Любові (Мт 16:1−6)
АУДІО: Святого славного пророка Іллі (Лк 4:16−30)
АУДІО: 8-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Дорога учня (Мт 16:20−24)
АУДІО: 8-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Заради чого ідемо дорогою учнів Христа (Мт 16:24−28)
АУДІО: 8-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Ставлення до Божих посланців (Мт 17:10−18)
АУДІО: Святих мучеників Бориса і Гліба (Йо 15:17–16:3)
АУДІО: 8-ма неділя після П’ятдесятниці. Помноження хлібів (Мт 14:14−22)
АУДІО: 9-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Бути дитиною Царства (Мт 18:1−11)
АУДІО: 9-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Важливість прощення (Мт 18:18−22; 19:1−2, 13−15)
АУДІО: 9-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Боже Милосердя (Мт 20:1−16)
АУДІО: 9-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. У чому велич людини (Мт 20:17−28)
АУДІО: 9-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Роль духовних провідників та середовищ (Мт 21:12-14, 17−20)
АУДІО: 9-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Друге помноження хлібів (Мт 15:32−39)
АУДІО: 9-та неділя після П’ятдесятниці. Утихомирення бурі (Мт 14:22−34)
АУДІО: 10-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Сила віри (Мт 21:18−22)
АУДІО: 10-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Джерело та суть влади Ісуса (Мт 21:23−27)
АУДІО: 10-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Притча про двох синів (Мт 21:28−32)
АУДІО: 10-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Важливість доброго плоду (Мт 21:43−46)
АУДІО: Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (Мт 17:1–9)
АУДІО: 10-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Важливість доброго свідчення назовні (Мт 17:24−18:4)
АУДІО: 10-та неділя після П’ятдесятниці. Важливість віри (Мт 17:14−23)
АУДІО: 11-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Правильне духовне життя (Мт 23:13−22)
АУДІО: 11-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Жити, а не вдавати життя (Мт 23:23−28)
АУДІО: 11-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Божа відповідь на людську жорстокість (Мт 23:29−39)
АУДІО: 11-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Повернення Сина Чоловічого (Мт 24:13−28)
АУДІО: 11-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Божі знаки та повсякчасна готовність (Мт 24:27−33, 42−51)
АУДІО: 11-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Вибір заради Царства (Мт 19:3−12)
АУДІО: Успення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (Лк 10:38–42; 11:27–28)
АУДІО: 12-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Радість Євангелія (Мк 1:9−15)
АУДІО: 12-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Повновладне Слово (Мк 1:16−22)
АУДІО: 12-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Сила та влада Ісуса (Мк 1:23−28)
АУДІО: 12-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Молитва Ісуса (Мк 1:29−35)
АУДІО: 12-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Коли треба постити (Мк 2:18−22)
АУДІО: 12-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Наполеглива молитва (Мт 20:29−34)
АУДІО: 12-та неділя після П’ятдесятниці. Шлях досконалості (Мт 19:16−26)
АУДІО: 13-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Що можуть зробити багато людей (Мк 3:6−12)
АУДІО: 13-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Місія апостолів (Мк 3:13−19)
АУДІО: 13-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Дивні Божі дороги (Мк 3:20−27)
АУДІО: 13-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Божі домашні (Мк 3:28‒35)
АУДІО: 13-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Притча про сіяча (Мк 4:1−9)
АУДІО: 13-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Віддати Богові – Боже (Мт 22:15−22)
АУДІО: 13-та неділя після П’ятидесятниці – Притча про злочинних виноградарів (Мт 21:33-42)
АУДІО: 13-та неділя після П’ятдесятниці. Притча про злочинних виноградарів (Мт 21:33−42)
АУДІО: 14-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Пояснення притчі про сіяча (Мк 4:10−23)
АУДІО: Різдво Богородиці (Лк 10:38−42; 11:27−28)
АУДІО: 14-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Ісус навчає притчами (Мк 4:24−34)
АУДІО: 14-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Утихомирення бурі на морі (Мк 4:35−41)
АУДІО: 14-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Зцілення гергесинського біснуватого (Мк 5:1−20)
АУДІО: 14-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Воскресіння дочки Яіра (Мк 5:22−24, 35−6:1)
АУДІО: 14-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Покликані до служіння (Мт 23:1–12)
АУДІО: Cубота перед Воздвиженням (Мт 10:37−11:1)
АУДІО: Неділя перед Воздвиженням (Йо 3:13−17)
АУДІО: Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього (Йо 19:6−11; 13−20; 25−28; 30−35)
АУДІО: 15-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Важливість віри людини (Мк 6:1−7)
АУДІО: 15-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Ісус посилає учнів на проповідь (Мк 6:7−13)
АУДІО: 15-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Помноження хлібів (Мк 6:30−45)
АУДІО: 15-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Утихомирення бурі (Мк 6:45−53)
АУДІО: Субота після Воздвиження (Йо 8:21−30)
АУДІО: Неділя після Воздвиження (Мк 8:34−9:1)
АУДІО: 16-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Життя після зустрічі з Христом (Мк 6:54−7:8)
АУДІО: 16-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Життя за Духом Закону (Мк 7:5−16)
АУДІО: 16-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Що осквернює людину (Мк 7:14−23)
АУДІО: 16-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Зцілення дочки сиро-фінікійки (Мк 7:24−30)
АУДІО: 16-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Ісус вдруге помножує хліби (Мк 8:1−10)
АУДІО: 16-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Заклик Ісуса до чування (Мт 24:34−44)
АУДІО: 16-та неділя після П’ятдесятниці. Притча про таланти (Мт 25:14−30)
АУДІО: 17-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Зцілення сліпого Вартимея (Мк 10:46−52)
АУДІО: 17-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Безплідна смоковниця та акція Ісуса у Храмі (Мк 11:11−23)
АУДІО: 17-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Віра, молитва, прощення (Мк 11:23−26)
АУДІО: Покров Пресвятої Богородиці (Лк 10:38−42; 11:27−28)
АУДІО: 17-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Притча про злочинних виноградарів (Мк 12:1−12)
АУДІО: 17-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Притча про десять дів (Мт 25:1−13)
АУДІО: 33-й тиждень після П’ятидесятниці. Середа. Віра жінки ханаанянки (Мт 15:21-28)
АУДІО: 18-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Божа солідарність (Лк 3:19−22)
АУДІО: 18-йтиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Родовід Ісуса Христа (Лк 3:23−4:1)
АУДІО: 18-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Ісус у пустелі (Лк 4:1−15)
АУДІО: 18-йтиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Проповідь Ісуса в Назареті (Лк 4:16−22)
АУДІО: 18-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Відкинення Ісуса в Назареті (Лк 4:22−30)
АУДІО: 18-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Сила слова Ісуса (Лк 4:31−36)
АУДІО: 18-та неділя після П’ятдесятниці. Покликання перших учнів (Лк 5:1–11)
АУДІО: 19-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Чудотворна діяльність Ісуса (Лк 4:37–44)
АУДІО: 19-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Зцілення прокаженого (Лк 5:12–16)
АУДІО: 19-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Умови для нового життя у Бозі (Лк 5:33–39)
АУДІО: 19-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Вибір дванадцяти апостолів (Лк 6:12−19)
АУДІО: 19-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Проповідь Ісуса на рівнині (Лк 6:17−23)
АУДІО: 19-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Зцілення розслабленого (Лк 5:17−26)
АУДІО: 19-та неділя після П’ятдесятниці. Любіть ворогів ваших (Лк 6:31−36)
АУДІО: 20-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Ісус продовжує навчати на рівнині (Лк 6:24−30)
АУДІО: 20-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Повчання Ісуса про внутрішнє осердя людини (Лк 6:37–45)
АУДІО: 20-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Завершення Проповіді Ісуса на рівнині (Лк 6:46–7:1)
АУДІО: 20-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Ісус діє сьогодні (Лк 7:17−30)
АУДІО: 20-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Бог має план (Лк 7:31–35)
АУДІО: 20-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Покликання Матея Леві (Лк 5:27–32)
АУДІО: 20-та неділя після П’ятдесятниці. Воскресіння єдиного сина вдови з Наїну (Лк 7:11–16)
АУДІО: 21-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Плоди прощення (Лк 7:36–50)
АУДІО: 21-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Ісус проголошує Добру Новину (Лк 8:1–3)
АУДІО: 21-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Ісус у човні (Лк 8:22–25)
АУДІО: 21-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Ірод шукає Ісуса (Лк 9:7–11)
АУДІО: 21-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Помноження хлібів (Лк 9:12–17)
АУДІО: 21-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Життя за буквою чи духом Закону (Лк 6:1–10)
АУДІО: 21-ша неділя після П’ятдесятниці. Притча про сіяча (Лк 8:5–15)
АУДІО: 22-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Молитва, самота і визнання Петра (Лк 9:18–22)
АУДІО: 22-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Вимоги до учнів (Лк 9:23–27)
АУДІО: 22-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Інші учні Ісуса (Лк 9:44–50)
АУДІО: 22-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Спокуси учнів Ісуса (Лк 9:49–56)
АУДІО: 22-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Заклик до довіри у реальному світі (Лк 10:1–15)
АУДІО: 22-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Віра римського сотника (Лк 7:1–10)
АУДІО: 22-га неділя після П’ятдесятниці. Притча про багача і Лазаря (Лк 16:19–31)
АУДІО: 23-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Молитва подяки Ісуса (Лк 10:22–24)
АУДІО: 23-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Ісус навчає, як молитися (Лк 11:1–10)
АУДІО: 23-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Дар Духа (Лк 11:9–13)
АУДІО: 23-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Вимога знаку (Лк 11:14–23)
АУДІО: 23-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Що означає бути з Ісусом (Лк 11:23–26)
АУДІО: 23-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Світло світу (Лк 8:16–21)
АУДІО: 23-тя неділя після П’ятдесятниці. Зцілення одержимого (Лк 8:26–39)
АУДІО: 24-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Пошук знаків (Лк 11:29–33)
АУДІО: 24-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Світло, яке дарує Ісус (Лк 11:34–41)
АУДІО: 24-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Правильне духовне життя (Лк 11:42−46)
АУДІО: 24-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Суть Закону (Лк 11:47–12:1)
АУДІО: 33-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Не бійтеся! (Лк 12:2–12)
АУДІО: Введення в Храм Пречистої Діви Марії (Лк 10:38-42; 11:27-28)
АУДІО: Введення в Храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (Лк 10:38–42; 11:27–28)
АУДІО: 24-та неділя після П’ятдесятниці. Ісус – Господь над хворобами і смертю (Лк 8:41–56)
АУДІО. 25-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Що варто шукати (Лк 12:13–15; 22–32).
АУДІО. 25-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Заклик до чування (Лк 12:42–48)
АУДІО. 25-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Справжній мир (Лк 12:48–59).
АУДІО: 25-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Бог шукає плоду (Лк 13:1–9)
АУДІО: 25-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Намагання Ірода (Лк 13:31–35)
АУДІО: 25-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Зцілення біснуватого (Лк 9:37–43)
АУДІО: 25-а неділя після П’ятдесятниці. Чинити милосердя (Лк 10:25–37)
АУДІО: 26-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Справжність стосунків (Лк 14:12–15)
АУДІО: 26-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Поставити все на Ісуса (Лк 14:25–35)
АУДІО: 26-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Бог шукає людину (Лк 15:1–10)
АУДІО: 26-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Бог не дріб’язковий (Лк 16:1–9)
АУДІО: 26-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Відвертість та прощення (Лк 16:14–18; 17:1–4)
АУДІО: 26-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Не озиратися назад (Лк 9:57–62)
АУДІО: 26-а неділя після П’ятдесятниці. Жити − це давати (Лк 12:16–21)
АУДІО: Святого Миколая, архиєпископа Мир Ликійських, чудотворця (Лк 6:17–23)
АУДІО: 27-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Царство − в Ісусі (Лк 17:20–25)
АУДІО: 27-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Як спасти своє життя (Лк 17:26–37)
АУДІО: 27-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Що означає «покинути все»? (Лк 18:15–17; 26–30)
АУДІО: Зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною – Непорочне Зачаття (Лк 8:16−21)
АУДІО: 27-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Божа вірність (Лк 18:31–34)
АУДІО: 27-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Відповідальність за дари (Лк 19:12–28)
АУДІО: 27-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Здатність бути дитиною (Лк 10:19–21)
АУДІО: Бог запрошує на бенкет (Лк 14:16–24)
АУДІО: 28-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Вхід у Єрусалим та плач над містом (Лк 19:37–44)
АУДІО: 28-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Акція у Храмі (Лк 19:45–48)
АУДІО: 28-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Бути відкритими на Бога (Лк 20:1–8)
АУДІО: 28-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Божі спадкоємці (Лк 20:9–18)
АУДІО: 28-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Боже – Богові, а кесареве – кесареві (Лк 20:19–26)
АУДІО: 29-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Входити вузькими воротами (Лк 13:18-29)

Апостол

АУДІО: 30-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Милість супроти несправедливості (Євр 8:7–13)
АУДІО: 30-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Посередник, Священник і Жертва (Євр 9:8–10, 15–23)
30-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Освячені приносом Тіла Ісуса Христа (Євр 10:1–18)
АУДІО: 30-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Не покидати довір’я (Євр 10:35–11:7)
АУДІО: Навечір’я Різдва ГНІХ. Абсолютна перевага Ісуса Христа (Євр 1:1–12)
АУДІО: Різдво Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Улюблені доньки і сини Отця в Ісусі Христі (Гал 4:4–7)
АУДІО: Собор Пресвятої Богородиці. Він може допомогти тим, що проходять через пробу (Євр 2:11–18)
АУДІО: Св. ап. первомч. й архидиякона Стефана. Наслідування Учителя (Ді 6:8–7:5, 47–60)
АУДІО: 31-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Перебувати у благодаті (Євр 12:25–26; 13:22–25)
АУДІО: 31-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Отець світла і всякого добра (Як 1:1–18)
АУДІО: 31-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Боже Слово – закон свободи (Як 1:19–27)
АУДІО: 31-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Важливість милосердя (Як 2:1–13)
АУДІО: Обрізання Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Уся повнота Божества в Ісусі (Кол 2:6–12)
АУДІО: Неділя перед Богоявленням. Служіння євангелиста (2 Тим 4:5–8)
АУДІО: 32-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Дієва віра (Як 2:14–26)
АУДІО: 32-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Важливість та сила слова (Як 3:1–10)
АУДІО: Навечір’я Богоявлення. Життя заради Євангелія (1 Кор 9:19–27)
АУДІО: Святе Богоявлення Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Оправдані Його благодаттю (Тит 2:11–14; 3:4–7)
АУДІО: Собор Йоана Хрестителя. Хрещення покаяння та хрещення в ім’я Ісуса (Ді 19:1–8).
АУДІО: Субота після Богоявлення. Кріпитися у Господі (Еф 6:10–17)
АУДІО: Неділя по Богоявленні. Благодать за мірою Христових дарів (Еф 4:7–13)
АУДІО: 33-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Усе, що нам потрібно, – у Христі (Євр 7:26–8:2)
АУДІО: 33-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Бог миру (Євр 13:17–21)
АУДІО: 33-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Життя справжніх служителів Христа (2 Кор 6:1–10)
АУДІО: 33-й тиждень після П’ятдесятниці. Пʼятниця. Неймовірна любов (Рим 8:28–39)
АУДІО: Неділя про Закхея. Основа для розвитку духовних дарів (1 Тим 4:9–15)
АУДІО: 34-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Важливі чесноти (1 Пт 2:21–3:9)
АУДІО: 34-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Славити Христа (1 Пт 3:10–22)
АУДІО: 34-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Любов силу гріхів покриває (1 Пт 4:1–11)
АУДІО: 34-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Важливість смирення (1 Пт 4:12–5:5)
АУДІО: 34-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Учасники Божої природи (2 Пт 1:1–10)
АУДІО: 34-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Бог зостається вірним (2 Тим 2:11–19)
АУДІО: Неділя митаря і фарисея. Мудрість на спасіння (2 Тим 3:10–15)
АУДІО: Тиждень після неділі митаря і фарисея. Понеділок. Тлумачення Писання (2 Пт 1:20–2:9)
АУДІО: Тиждень після неділі митаря і фарисея. Вівторок. Перебувати у Господі (2 Пт 2:9–22)
АУДІО: Тиждень після неділі митаря і фарисея. Середа. Нове Небо і Нова Земля (2 Пт 3:1–18)
АУДІО: Тиждень після неділі митаря і фарисея. Четвер. Берегти Слово і перебувати у Господі (1 Йо 1:8–2:6)
АУДІО: Тиждень після неділі митаря і фарисея. П’ятниця. Чинити Божу волю (1 Йо 2:7–17)
АУДІО: Тиждень після неділі митаря і фарисея. Субота. Перебувати у силі Ісуса (2 Тим 3:1–9)
АУДІО: Неділя про блудного сина. Тіло – храм Святого Духа (1 Кор 6:12–20)
АУДІО: Тиждень після неділі про блудного сина. Понеділок. Діти Божі (1 Йо 2:18–3:10)
АУДІО: Вівторок м’ясопусного тижня. Любити одні одних (1 Йо 3:10–20)
АУДІО: Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (Євр 7:7–17)
АУДІО: Тиждень м’ясопусний. Четвер. Вічне життя в Ісусі Христі (1 Йо 4:20–5:21)
АУДІО: Тиждень м’ясопусний. П’ятниця. Уникайте єдності з фальшивими вчителями (2 Йо 1:1–13)
АУДІО: Тиждень м’ясопусний. Субота заупокійна. Радісна надія (1 Сол 4:13–17)
АУДІО: Неділя м’ясопусна. Завжди зважати на ближніх (1 Кор 8:8–9:2)
АУДІО: Тиждень сиропусний. Понеділок. Утішатися єдністю з братією (3 Йо 1:1–15)
АУДІО: Тиждень сиропусний. Вівторок. Боротися за віру (Юди 1:1–10)
АУДІО: Тиждень сиропусний. Четвер. Берегти себе у любові Божій (Юди 1:11–25)
АУДІО: Тиждень сиропусний. Субота. Дбати про те, що веде до миру та збудування (Рим 14:19–23)
АУДІО: Неділя сиропусна. Час сприятливий (Рим 13:11–14:4)
АУДІО: Субота першого тижня Великого Посту. Повне одкровення Бога в Ісусі Христі (Євр 1:1–12)
АУДІО: Перша неділя Великого посту. Біжімо витривало до змагання (Євр 11:24–26, 32–12:2)
АУДІО: Другий тиждень Великого посту. Субота. Перебувати у Христі (Євр 3:12−16)
АУДІО: Друга неділя Великого посту. Покликані розділити з Христом Його перемогу (Євр 1:10–2:3)
АУДІО: Третій тиждень Великого посту. Субота. Важливість терпеливості (Євр 10:32–38)
АУДІО: Третя неділя Великого посту. Приступити з довір’ям до престолу благодаті (Євр 4:14–5:6)
АУДІО: Четвертий тиждень Великого посту. Cубота. Зберігати ту саму старанність (Євр 6:9–12)
АУДІО: Четверта неділя Великого посту. Доступ до Отця через Ісуса (Євр 6:13–20)
АУДІО: П’ятий тиждень Великого посту. Субота. Завжди бути готовими (Євр 9:24–28)
АУДІО: П’ята неділя Великого посту. Діло Ісуса та Духа (Євр 9:11–14)
АУДІО: Шостий тиждень Великого посту. Cубота. Приймати благодать та служити нею (Євр 12:28–13:8)
АУДІО: Квітна неділя. Створені для більшого (Флп 4:4–9)
АУДІО: Великий четвер. Тайна Євхаристії (1 Кор 11:23–32)
АУДІО: Велика п’ятниця. Божа любов (Рим 5:6–11)
АУДІО: Велика субота. Поховані з Христом через хрещення на смерть, щоб жити новим життям (Рим 6:3–11)
АУДІО: Воскресіння Христове. Благовісники Воскресіння (Ді 1:1–8)
АУДІО: Світлий понеділок. Що потрібно для благовістування (Ді 1:12–17, 21–26)
АУДІО: Світлий вівторок. Божий Дар для всіх людей (Ді 2:14–21)
АУДІО: Світла середа. Перша керигма (Ді 2:22–36)
АУДІО: Світлий четвер. Характер християнського життя (Ді 2:38–43)
АУДІО: Світла п’ятниця. Сила Христа у служінні апостолів (Ді 3:1–8)
АУДІО: Світла субота. Вияв Божої вірності (Ді 3:11–16)
АУДІО: Друга неділя після Пасхи. Томина. Дія Ісуса через учнів (Ді 5:12–20)
АУДІО: Другий тиждень після Пасхи. Понеділок. Покаяння і навернення як внесок у Боже відновлення вселенної (Ді 3:19–26)
АУДІО: Другий тиждень після Пасхи. Вівторок. Свідки Слова (Ді 4:1–10)
АУДІО: Другий тиждень після Пасхи. Середа. Відважне свідчення (Ді 4:13–22)
АУДІО: Другий тиждень після Пасхи. Четвер. Молитва про відвагу для проголошення Слова (Ді 4:23–31)
АУДІО: Другий тиждень після Пасхи. П’ятниця. Діяти свобідно, але відповідально (Ді 5:1–11)
АУДІО: Другий тиждень після Пасхи. Cубота. Бог – найвищий пріоритет (Ді 5:21–33)
АУДІО: Третя неділя після Пасхи. Про мироносиць. Бути сповненими Святого Духа (Ді 6:1–7)
АУДІО: Понеділок третього тижня після Пасхи. Наслідування Учителя (Ді 6:8–7:5, 47–60)
АУДІО: Третій тиждень після Пасхи. Вівторок. Дар Святого Духа (Ді 8:5–17)
АУДІО: Третій тиждень після Пасхи. Середа. Гріх симонії (Ді 8:18–25)
АУДІО: Третій тиждень після Пасхи. Четвер. Діяння Святого Духа – джерело радості (Ді 8:26–39)
АУДІО: Третій тиждень після Пасхи. П’ятниця. Навернення Павла (Ді 8:40–9:19)
АУДІО: Третій тиждень після Пасхи. Субота. Перші проповіді апостола Павла (Ді 9:20–31)
АУДІО: Четверта неділя після Пасхи. Чудотворна діяльність Петра (Ді 9:32–42)
АУДІО: Четвертий тиждень після Пасхи. Понеділок. Універсальність Євангелія (Ді 10:1–16)
АУДІО: Четвертий тиждень після Пасхи. Вівторок. Відкритість на Бога (Ді 10:21–33)
АУДІО: Четвертий тиждень після Пасхи. Середа. Життя заради проголошення Євангелія (Ді 14:6–18)
АУДІО: Четвертий тиждень після Пасхи. Четвер. Добра Новина для всіх людей (Ді 10:34–43)
АУДІО: Четвертий тиждень після Пасхи. П’ятниця. Святий Дух сходить на язичників (Ді 10:44–11:10)
АУДІО: Четвертий тиждень після Пасхи. Субота. Мучеництво апостола Якова (Ді 12:1–11)
АУДІО: П’ята неділя після Пасхи. Самарянки. Перші християни (Ді 11:19–26, 29–30)
АУДІО: П’ятий тиждень після Пасхи. Понеділок. Радість через діяння Господа (Ді 12:12–17)
АУДІО: П’ятий тиждень після Пасхи. Вівторок. Перша місія світла і свободи (Ді 12:25–13:12)
АУДІО: П’ятий тиждень після Пасхи. Середа. Перша керигма Павла (Ді 13:13–24)
АУДІО: П’ятий тиждень після Пасхи. Четвер. Євангелізація та катехизація (Ді 14:20–27)
АУДІО: П’ятий тиждень після Пасхи. П’ятниця. Контекстуальність та універсальність християнства (Ді 15:5–34)
АУДІО: Шоста неділя після Пасхи. Сліпородженого. Бог діє на багатьох рівнях (Ді 16:16–34)
АУДІО: Шостий тиждень після Пасхи. Понеділок. Проголошення Месії Ісуса (Ді 17:1–15)
АУДІО: Шостий тиждень після Пасхи. Вівторок. Проповідь в Аеропазі (Ді 17:19–28)
АУДІО: Шостий тиждень після Пасхи. Середа. Підтримка місії Аполлоса (Ді 18:23–28)
АУДІО: Шостий тиждень після Пасхи. Четвер. Вознесіння Господнє (Ді 1:1–12)
АУДІО: Шостий тиждень після Пасхи. П’ятниця. Прийняття перших Таїнств (Ді 19:1–8)
АУДІО: Шостий тиждень після Пасхи. Субота. Слово і Євхаристія (Ді 20:7–12)
АУДІО: 14-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Яким має бути служитель Христа (2 Кор 12:10−19)
АУДІО: 14-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Неприпустимість подвійного життя (2 Кор 12:20−13:2)
АУДІО: 14-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Чи живе в мені Христос (2 Кор 13:3−13)?
АУДІО: 14-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Євангеліє благодаті (Гал 1:1−10, 20−2:5)
АУДІО: 14-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Посланець Ісуса (Гал 2:6–10)
АУДІО: 14-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Важливість остаточного Божого суду (1 Кор 4:1–5)
АУДІО: 14-та неділя після П’ятдесятниці. Проголошення керигми (1 Кор 1:21−2:4)
АУДІО: 15-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Божі горизонти та людські обмеження (Гал 2:11−16)
АУДІО: 15-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Наслідувати віру Авраама (Гал 2:21–3:7)
АУДІО: Різдво Богородиці (Флп 2:5–11)
АУДІО: 15-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Христова вірність та наша віра (Гал 3:23−4:5)
АУДІО: 15-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Бог справжньої свободи (Гал 4:8−21)
АУДІО: Субота перед Воздвиженням. Що Бог приготував тим, які Його люблять (1 Кор 2:6–9)
АУДІО: 22-га неділя після Пʼятдесятниці (Гал 6:11–18)
АУДІО: 16-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Віра, чинна любов’ю (Гал 4:28–5:10)
АУДІО: Всесвітнє Воздвиження Чесного й Животворного Хреста (1 Кор 1:18–24)
АУДІО: 16-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Закон Христа (Гал 6:2–10)
АУДІО: 16-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Вибрані у Христі (Еф 1:1–9)
АУДІО: 16-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Святий Дух і наше спадкоємство (Еф 1:7–17)
АУДІО: Cубота по Воздвиженні. Божий вибір (1 Кор 1:26–29)
АУДІО: Неділя по Воздвиженні. Віра християн як відповідь на Божу вірність (Гал 2:16–20)
АУДІО: 17-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Божа відповідь на наші провини (Еф 1:22–2:3)
АУДІО: 17-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Божі домашні (Еф 2:19–3:7)
АУДІО: 17-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Божа Мудрість, виявлена через Церкву (Еф 3:8–21)
АУДІО: 17-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Зростати у Христі (Еф 4:14–19)
АУДІО: 17-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Нова людина у Христі (Еф 4:17–25)
АУДІО: 17-й тиждень після П’ятдесятниці. Cубота. Духовні дари та проблема зрілості (1 Кор 14:20–25)
АУДІО: 17-та неділя після П’ятдесятниці. Храм Живого Бога (2 Кор 6:16–7:1)
АУДІО: 18-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Контролювання емоцій (Еф 4:25–32)
АУДІО: 18-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Взаємна любов подругів (Еф 5:19–26)
АУДІО: 18-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Любити за прикладом Христа (Еф 5:25–33)
АУДІО: 18-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Один Бог для всіх людей (Еф 5:33–6:9)
АУДІО: Покров Пресвятої Богородиці (Євр 9:1–7)
АУДІО: 18-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Життя у Новому Адамі (1 Кор 15:39–45)
АУДІО: 18-та неділя після П’ятдесятниці. Християнська солідарність (2 Кор 9:6–11)
АУДІО: 19-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Подяка за участь у справі Євангелія (Флп 1:1–7)
АУДІО: 19-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Спільне служіння у проголошенні Євангелія (Флп 1:8–14)
АУДІО: 19-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Тверде очікування та надія (Флп 1:12–20)
АУДІО: 19-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Життя – Христос (Флп 1:20–27)
АУДІО: 19-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Заохота до збудування віри, любові та єдності (Флп 1:27–2:4)
АУДІО: 19-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Діло Господнє (1 Кор 15:58–16:3)
АУДІО: 19-та неділя після П’ятдесятниці. Божа сила в людських немочах (2 Кор 11:31–12:9)
АУДІО: 20-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Божа благодать (Флп 2:12–16)
АУДІО: 20-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Автентичне свідчення (Флп 2:16–23)
АУДІО: 20-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Приклад євангельської поведінки (Флп 2:24–30)
АУДІО: 20-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Усе найважливіше – у Христі (Флп 3:1–8)
АУДІО: 20-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Оправдані у Христі (Флп 3:8–19)
АУДІО: 20-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Надія на Бога Визволителя (2 Кор 1:8–11)
АУДІО: 20-та неділя після П’ятдесятниці. Покликаний Богом для проголошення Євангелія Його Сина (Гал 1:11–19)
АУДІО: 21-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Сила у Христі (Флп 4:10–23)
АУДІО: 21-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Пізнання Божої волі (Кол 1:1–2, 7–11)
АУДІО: 21-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Уся Божа повнота в Ісусі (Кол 1:18–23)
АУДІО: 21-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Божа тайна, відкрита у Христі (Кол 1:24–29)
АУДІО: 21-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Усі скарби мудрості і знання у Христі (Кол 2:1–7)
АУДІО: 21-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Віддзеркалення Божої слави на обличчях християн (2 Кор 3:12–18)
АУДІО: 21-ша неділя після Пʼятдесятниці. Віра християн як відповідь на Божу вірність (Гал 2:16–20)
АУДІО: 22-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Прощені і оживлені у Христі (Кол 2:13–20)
АУДІО: 22-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Майбутня слава християн (Кол 2:20–3:3)
АУДІО: 22-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Усе чиніть в ім’я Господа Ісуса (Кол 3:17–4:1)
АУДІО: 22-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Мудро поводитися з тими, що назовні, використовуючи час (Кол 4:2–9)
АУДІО: 22-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Виконати свою християнську місію (Кол 4:10–18)
АУДІО: 22-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Майбутня слава вірних у воскресінні (2 Кор 5:1–10)
АУДІО: 23-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Відповідь віри, любові та надії (1 Сол 1:1–5)
АУДІО: 23-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Свідчення Євангелія (1 Сол 1:6–10)
АУДІО: 23-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Найважливіший інструмент служіння (1 Сол 2:1–8)
АУДІО: 23-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Прийняти Боже Слово як справді Боже (1 Сол 2:9–14)
АУДІО: 23-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Свідчення має ціну (1 Сол 2:14–19)
АУДІО: 23-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Дар давати (2 Кор 8:1–5)
АУДІО: 23-тя неділя після П’ятдесятниці. Бог, багатий милосердям (Еф 2:4–10)
АУДІО: 24-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Стояти у Господі (1 Сол 2:20–3:8)
АУДІО: 24-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Приклад любові солунян (1 Сол 3:9–13)
АУДІО: 24-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Жити на вподобу Богові (1 Сол 4:1–12)
АУДІО: 24-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Чувати, очікуючи на повернення Господа (1 Сол 5:1–8)
АУДІО: 24-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Жити у мирі (1 Сол 5:9–13)
АУДІО: 24-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Жити повнотою справжнього Євангелія (2 Кор 11:1–6)
АУДІО: 24-та неділя після П’ятдесятниці. Творити спільноти, у яких мешкає Бог (Еф 2:14–22)
АУДІО: 25-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Витривалість і віра у часи переслідувань (2 Сол 1:1–10)
АУДІО: 25-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Жити для Божої слави (2 Сол 1:10–2:2)
АУДІО: 25-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Жити у духовній рівновазі в очікуванні Парусії (2 Сол 2:1–12)
АУДІО: 25-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Віддати серце Богові (2 Сол 2:13–3:5)
АУДІО: 25-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Не втомлюймося чинити добро (2 Сол 3:6–18)
АУДІО: 25-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Одне-єдине Євангеліє (Гал 1:3–10)
АУДІО: 26-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Любов із щирого серця, з доброго сумління та невдаваної віри (1 Тим 1:1–7)
АУДІО: 26-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Здорове навчання (1 Тим 1:8–14)
АУДІО: 26-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Свідчення християнських жінок (1 Тим 1:18–20; 2:8–15)
АУДІО: 26-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Різноманітність служіння (1 Тим 3:1–13)
АУДІО: 26-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Пильнувати себе (1 Тим 4:4–8, 16)
АУДІО: 29-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Оправдані вірою (Гал 3:8–12)
АУДІО: 26-та неділя після П’ятдесятниці. Подобатися Господеві (Еф 5:9–19)
АУДІО: 27-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Обов’язок послужити найближчим (1 Тим 5:1–10)
АУДІО: 27-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Служіння Словом та навчанням (1 Тим 5:11–21)
АУДІО: 27-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Корінь усіх проблем людини (1 Тим 5:22–6:11)
АУДІО: 27-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Поводження з багатством (1 Тим 6:17–21)
АУДІО: 27-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Благовісник обітниці життя (2 Тим 1:1–2, 8–18)
АУДІО: 33-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Плоди Духа (Гал 5:22–6:2)
АУДІО: 33-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Повна зброя Божа (Еф 6:10–17)
АУДІО: 28-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Дар Писання (2 Тим 3:17–4:4)
АУДІО: 28-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Свідчення віри та Божа допомога (2 Тим 4:9–22)
АУДІО: 28-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Сила здорового вчення (Тит 1:15–2:10)
АУДІО: 28-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Покликані до великої надії (Еф 1:15–23)
АУДІО: 28-ма неділя після П’ятдесятниці. Одягнутися у нову людину (Кол 3:4–11)
АУДІО: 29-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Слухати та довіряти, щоб увійти у Божий відпочинок (Євр 3:5–11, 17–19)
АУДІО: 29-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Навчитися довіряти Божому Слову (Євр 4:1–13)
АУДІО: 29-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Зберігати вірність та працювати над спасінням (Євр 5:11–6:8)
АУДІО: 29-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Досконалий Священник (Євр 7:1–16)
АУДІО: 29-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Краща надія (Євр 7:18–25)
АУДІО: Неділя перед Різдвом Христовим – Святих Отців. Бог зберіг нам щось краще (Євр 11:9–10, 17–23, 32–40)