Карта подкастів

Мт 1:1-25 | 2:1–12 | 2:13–23 | 2:13–23 | 3:1−11 | 3:13−17 | 4:1−11 | 4:12−17 | 5:14-19 | 6:1−13 | 6:14−21 | 10:37−11:1 | 15:21−28 | 21:18-43 | 21:33−42 | 23:1–12 | 24:34−44 | 25:1−13 | 25:14−30 | 25:31−46 | 26:1−20; Йо 13:3−17; Мт 26:21−39; Лк 22:43−45; Мт 26:40−27:2 | 27:1−38; Лк 23:39−43; Мт 27:39−54; Йо 19:31−37; Мт 27:55−61 | 27:62−28:20 |
Мк 1:1-8 | 1:35-44 | 2:1-12 | 2:14-17 | 2:23−3:5 | 4:10−23 | 4:24−34 | 4:35−41 | 5:1−20 | 5:22−24, 35−6:1 | 6:1−7 | 6:7−13 | 6:30−45 | 6:45−53 | 6:54−7:8 | 7:5−16 | 7:14−23 | 7:24−30 | 7:31-37 | 8:1−10 | 8:11−21 | 8:22−26 | 8:27-31 | 8:30−34 | 8:34-9:1 | 8:34−9:1 | 9:10−16 | 9:17-31 | 9:42−10:1 | 10:2−12 | 10:11–16 | 10:23−32 | 10:23−32 | 10:32-45 | 10:46-52 | 10:46−52 | 11:1-11 | 11:11-23 | 11:11−23 | 11:23-26 | 11:23−26 | 11:27−33 | 12:1−12 | 12:1−12 | 12:13-17 | 12:18-27 | 12:28-37 | 12:38-44 | 13:1-8 | 13:9-13 | 13:24−31 | 13:31-14:2 | 14:3-9 | 15:43−16:8 |
Лк 1:24-38 | 2:1–20 | 2:20−21, 40−52 | 2:22-40 | 3:1–18 | 3:19−22 | 3:23−4:1 | 4:1−15 | 4:16−22 | 4:22−30 | 4:31−36 | 4:37–44 | 5:1–11 | 5:12–16 | 5:17−26 | 5:27–32 | 5:33–39 | 6:1–10 | 6:12−19 | 6:17−23 | 6:17−23 | 6:24−30 | 6:31−36 | 6:37–45 | 6:46–7:1 | 7:1–10 | 7:11–16 | 7:17−30 | 7:31–35 | 7:36–50 | 8:1–3 | 8:5–15 | 8:16–21 | 8:22–25 | 8:26–39 | 8:41–56 | 9:7–11 | 9:12–17 | 9:18–22 | 9:23–27 | 9:37–43 | 9:44–50 | 9:49–56 | 9:57–62 | 10:1–15 | 10:19–21 | 10:22–24 | 10:25–37 | 10:38-42; 11:27-28 | 10:38−42; 11:27−28 | 10:38−42; 11:27−28 | 11:1–10 | 11:9–13 | 11:14–23 | 11:23–26 | 11:29–33 | 11:34–41 | 11:42−46 | 11:47–12:1 | 12:2–12 | 12:13–15; 22–32 | 12:16–21 | 12:42–48 | 12:48–59 | 13:1–9 | 13:18-29 | 13:31–35 | 14:1–11 | 14:12–15 | 14:16–24 | 14:25–35 | 15:1–10 | 15:11-32 | 16:1–9 | 16:10−15 | 16:14–18; 17:1–4 | 16:19–31 | 17:3−10 | 17:20–25 | 17:26–37 | 18:9-14 | 18:15–17; 26–30 | 18:31–34 | 18:35−43 | 19:1−10 | 19:12–28 | 19:29−40; 22:7−39 | 19:37–44 | 19:45–48 | 20:1–8 | 20:9–18 | 20:19–26 | 20:27–44 | 20:45−21:4 | 21:5–7; 10–11; 20–24 | 21:12–19 | 22:39−46 | 23:44−56 | 24:12−35 |
Йо 1:1−18 | 1:18−28 | 1:29−34 | 1:35−51 | 1:43−51 | 2:1−11 | 2:12−22 | 3:1−15 | 3:13−17 | 3:16−21 | 3:22−33 | 4:46−54 | 5:1−15 | 5:17−24 | 5:24−30 | 5:24−30 | 5:30−6:2 | 6:14−27 | 6:27−33 | 6:35−39 | 6:40−44 | 6:48−54 | 8:21−30 | 11:1-45 | 12:1-18 | 15:17−16:2 | 19:6−11; 13−20; 25−28; 30−35 | 20:19−31 |

Євангеліє

АУДІО: 13-та неділя після П’ятдесятниці. Притча про злочинних виноградарів (Мт 21:33−42)
АУДІО: 14-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Пояснення притчі про сіяча (Мк 4:10−23)
АУДІО: Різдво Богородиці (Лк 10:38−42; 11:27−28)
АУДІО: 14-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Ісус навчає притчами (Мк 4:24−34)
АУДІО: 14-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Утихомирення бурі на морі (Мк 4:35−41)
АУДІО: 14-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Зцілення гергесинського біснуватого (Мк 5:1−20)
АУДІО: 14-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Воскресіння дочки Яіра (Мк 5:22−24, 35−6:1)
АУДІО: 14-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Покликані до служіння (Мт 23:1–12)
АУДІО: Cубота перед Воздвиженням (Мт 10:37−11:1)
АУДІО: Неділя перед Воздвиженням (Йо 3:13−17)
АУДІО: Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього (Йо 19:6−11; 13−20; 25−28; 30−35)
АУДІО: 15-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Важливість віри людини (Мк 6:1−7)
АУДІО: 15-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Ісус посилає учнів на проповідь (Мк 6:7−13)
АУДІО: 15-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Помноження хлібів (Мк 6:30−45)
АУДІО: 15-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Утихомирення бурі (Мк 6:45−53)
АУДІО: Субота після Воздвиження (Йо 8:21−30)
АУДІО: Неділя після Воздвиження (Мк 8:34−9:1)
АУДІО: 16-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Життя після зустрічі з Христом (Мк 6:54−7:8)
АУДІО: 16-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Життя за Духом Закону (Мк 7:5−16)
АУДІО: 16-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Що осквернює людину (Мк 7:14−23)
АУДІО: 16-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Зцілення дочки сиро-фінікійки (Мк 7:24−30)
АУДІО: 16-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Ісус вдруге помножує хліби (Мк 8:1−10)
АУДІО: 16-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Заклик Ісуса до чування (Мт 24:34−44)
АУДІО: 16-та неділя після П’ятдесятниці. Притча про таланти (Мт 25:14−30)
АУДІО: 17-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Зцілення сліпого Вартимея (Мк 10:46−52)
АУДІО: 17-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Безплідна смоковниця та акція Ісуса у Храмі (Мк 11:11−23)
АУДІО: 17-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Віра, молитва, прощення (Мк 11:23−26)
АУДІО: Покров Пресвятої Богородиці (Лк 10:38−42; 11:27−28)
АУДІО: 17-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Притча про злочинних виноградарів (Мк 12:1−12)
АУДІО: 17-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Притча про десять дів (Мт 25:1−13)
АУДІО: 17-та неділя після П’ятдесятниці. Віра жінки ханаанянки (Мт 15:21−28)
АУДІО: 18-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Божа солідарність (Лк 3:19−22)
АУДІО: 18-йтиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Родовід Ісуса Христа (Лк 3:23−4:1)
АУДІО: 18-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Ісус у пустелі (Лк 4:1−15)
АУДІО: 18-йтиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Проповідь Ісуса в Назареті (Лк 4:16−22)
АУДІО: 18-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Відкинення Ісуса в Назареті (Лк 4:22−30)
АУДІО: 18-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Сила слова Ісуса (Лк 4:31−36)
АУДІО: 18-та неділя після П’ятдесятниці. Покликання перших учнів (Лк 5:1–11)
АУДІО: 19-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Чудотворна діяльність Ісуса (Лк 4:37–44)
АУДІО: 19-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Зцілення прокаженого (Лк 5:12–16)
АУДІО: 19-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Умови для нового життя у Бозі (Лк 5:33–39)
АУДІО: 19-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Вибір дванадцяти апостолів (Лк 6:12−19)
АУДІО: 19-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Проповідь Ісуса на рівнині (Лк 6:17−23)
АУДІО: 19-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Зцілення розслабленого (Лк 5:17−26)
АУДІО: 19-та неділя після П’ятдесятниці. Любіть ворогів ваших (Лк 6:31−36)
АУДІО: 20-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Ісус продовжує навчати на рівнині (Лк 6:24−30)
АУДІО: 20-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Повчання Ісуса про внутрішнє осердя людини (Лк 6:37–45)
АУДІО: 20-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Завершення Проповіді Ісуса на рівнині (Лк 6:46–7:1)
АУДІО: 20-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Ісус діє сьогодні (Лк 7:17−30)
АУДІО: 20-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Бог має план (Лк 7:31–35)
АУДІО: 20-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Покликання Матея Леві (Лк 5:27–32)
АУДІО: 20-та неділя після П’ятдесятниці. Воскресіння єдиного сина вдови з Наїну (Лк 7:11–16)
АУДІО: 21-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Плоди прощення (Лк 7:36–50)
АУДІО: 21-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Ісус проголошує Добру Новину (Лк 8:1–3)
АУДІО: 21-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Ісус у човні (Лк 8:22–25)
АУДІО: 21-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Ірод шукає Ісуса (Лк 9:7–11)
АУДІО: 21-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Помноження хлібів (Лк 9:12–17)
АУДІО: 21-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Життя за буквою чи духом Закону (Лк 6:1–10)
АУДІО: 21-ша неділя після П’ятдесятниці. Притча про сіяча (Лк 8:5–15)
АУДІО: 22-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Молитва, самота і визнання Петра (Лк 9:18–22)
АУДІО: 22-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Вимоги до учнів (Лк 9:23–27)
АУДІО: 22-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Інші учні Ісуса (Лк 9:44–50)
АУДІО: 22-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Спокуси учнів Ісуса (Лк 9:49–56)
АУДІО: 22-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Заклик до довіри у реальному світі (Лк 10:1–15)
АУДІО: 22-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Віра римського сотника (Лк 7:1–10)
АУДІО: 22-га неділя після П’ятдесятниці. Притча про багача і Лазаря (Лк 16:19–31)
АУДІО: 23-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Молитва подяки Ісуса (Лк 10:22–24)
АУДІО: 23-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Ісус навчає, як молитися (Лк 11:1–10)
АУДІО: 23-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Дар Духа (Лк 11:9–13)
АУДІО: 23-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Вимога знаку (Лк 11:14–23)
АУДІО: 23-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Що означає бути з Ісусом (Лк 11:23–26)
АУДІО: 23-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Світло світу (Лк 8:16–21)
АУДІО: 23-тя неділя після П’ятдесятниці. Зцілення одержимого (Лк 8:26–39)
АУДІО: 24-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Пошук знаків (Лк 11:29–33)
АУДІО: 24-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Світло, яке дарує Ісус (Лк 11:34–41)
АУДІО: 24-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Правильне духовне життя (Лк 11:42−46)
АУДІО: 24-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Суть Закону (Лк 11:47–12:1)
АУДІО: 24-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Не бійтеся! (Лк 12:2–12)
АУДІО: Введення в Храм Пречистої Діви Марії (Лк 10:38-42; 11:27-28)
АУДІО: 24-та неділя після П’ятдесятниці. Ісус – Господь над хворобами і смертю (Лк 8:41–56)
АУДІО. 25-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Що варто шукати (Лк 12:13–15; 22–32).
АУДІО. 25-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Заклик до чування (Лк 12:42–48)
АУДІО. 25-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Справжній мир (Лк 12:48–59).
АУДІО: 25-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Бог шукає плоду (Лк 13:1–9)
АУДІО: 25-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Намагання Ірода (Лк 13:31–35)
АУДІО: 25-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Зцілення біснуватого (Лк 9:37–43)
АУДІО: 25-а неділя після П’ятдесятниці. Чинити милосердя (Лк 10:25–37)
АУДІО: 26-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Справжність стосунків (Лк 14:12–15)
АУДІО: 26-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Поставити все на Ісуса (Лк 14:25–35)
АУДІО: 26-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Бог шукає людину (Лк 15:1–10)
АУДІО: 26-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Бог не дріб’язковий (Лк 16:1–9)
АУДІО: 26-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Відвертість та прощення (Лк 16:14–18; 17:1–4)
АУДІО: 26-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Не озиратися назад (Лк 9:57–62)
АУДІО: 26-а неділя після П’ятдесятниці. Жити − це давати (Лк 12:16–21)
АУДІО: 27-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Царство − в Ісусі (Лк 17:20–25)
АУДІО: 27-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Як спасти своє життя (Лк 17:26–37)
АУДІО: 27-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Що означає «покинути все»? (Лк 18:15–17; 26–30)
АУДІО: 27-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Божа вірність (Лк 18:31–34)
АУДІО: 27-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Відповідальність за дари (Лк 19:12–28)
АУДІО: 27-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Здатність бути дитиною (Лк 10:19–21)
АУДІО: 27-ма неділя після П’ятдесятниці. Бог запрошує на бенкет (Лк 14:16–24)
АУДІО: 28-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Вхід у Єрусалим та плач над містом (Лк 19:37–44)
АУДІО: 28-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Акція у Храмі (Лк 19:45–48)
АУДІО: 28-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Бути відкритими на Бога (Лк 20:1–8)
АУДІО: 28-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Божі спадкоємці (Лк 20:9–18)
АУДІО: 28-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Боже – Богові, а кесареве – кесареві (Лк 20:19–26)
АУДІО: 28-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Входити вузькими воротами (Лк 13:18-29)
АУДІО: Неділя перед Різдвом Христовим. Родовід Ісуса Христа (Мт 1:1-25)
АУДІО: 29-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Бог життя (Лк 20:27–44)
АУДІО: 29-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Любов як терпіння (Лк 21:12–19)
АУДІО: 29-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Головне та другорядне в духовному житті (Лк 21:5–7; 10–11; 20–24)
АУДІО: Навечір’я Різдва Христового (Лк 2:1–20)
АУДІО: Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (Мт 2:1–12)
АУДІО: Собор Пресвятої Богородиці (Мт 2:13–23)
АУДІО: Неділя після Різдва Христового. Роль Йосифа (Мт 2:13–23)
АУДІО: 30-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Здатність розпізнати Божу присутність (Мк 8:11−21)
АУДІО: 30-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Поступове просвітлення (Мк 8:22−26)
АУДІО: 30-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Іти за Христом (Мк 8:30−34)
АУДІО: 30-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Через Страсті до Воскресіння (Мк 9:10−16)
АУДІО: Обрізання Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (Лк 2:20−21, 40−52)
АУДІО: Субота перед Богоявленням. Місія Предтечі (Мт 3:1−11)
АУДІО: Неділя перед Богоявленням. Проповідь Йоана Хрестителя (Мк 1:1-8)
АУДІО: 31-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Християни – служителі миру (Мк 9:42−10:1)
АУДІО: Навечір’я Богоявлення. Йоан Хреститель звіщає Добру Новину (Лк 3:1–18)
АУДІО: Святе Богоявлення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (Мт 3:13−17)
АУДІО: Собор св. славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Йоана (Йо 1:29−34)
АУДІО: 31-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Залишити все задля нового життя (Мк 10:23−32)
АУДІО: Субота після Богоявлення. Спокушування Ісуса (Мт 4:1−11)
АУДІО: Неділя після Богоявлення. Світло у темряві (Мт 4:12−17)
АУДІО: 32-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Зцілення сліпого Вартимея (Мк 10:46-52)
АУДІО: 32-й тиждень після П’ятидесятниці. Вівторок. Бути готовими до зустрічі та плодоносити (Мк 11:11-23)
АУДІО: 32-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Важливість прощення (Мк 11:23-26)
АУДІО: 32-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Відвертість із Богом (Мк 11:27−33)
АУДІО: 32-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Бог вірний повсякчасно (Мк 12:1−12)
АУДІО: 32-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Мудрість служіння (Лк 17:3−10)
АУДІО: 32-а неділя після П’ятдесятниці. Світло Христа (Лк 18:35−43)
АУДІО: 33-й тиждень після П’ятдесятниці. Понеділок. Важливість смирення (Лк 14:1–11)
АУДІО: 33-й тиждень після П’ятдесятниці. Вівторок. Нерозривність подружжя (Мк 10:2−12)
АУДІО: 33-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Блаженні голодні (Лк 6:17−23)
АУДІО: 33-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Бути духовно подібним до дітей (Мк 10:11–16)
АУДІО: 33-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Залишити все задля нового життя (Мк 10:23−32)
АУДІО: 33-й тиждень після П’ятдесятниці. Субота. Важливість правильних акцентів (Лк 16:10−15)
АУДІО: Неділя про Закхея (Лк 19:1−10)
АУДІО: 34-й тиждень після Пʼятдесятниці. Понеділок. Якщо ми не відкриті на Бога (Мк 12:13-17)
АУДІО: 34-й тиждень після Пʼятдесятниці. Вівторок. Важливість пізнання Писання (Мк 12:18-27)
АУДІО: 34-й тиждень після П’ятдесятниці. Середа. Найважливіші заповіді (Мк 12:28-37)
АУДІО: 34-й тиждень після П’ятдесятниці. Четвер. Духовні небезпеки (Мк 12:38-44)
АУДІО: 34-й тиждень після П’ятдесятниці. П’ятниця. Уважати – це правильно бачити (Мк 13:1-8)
АУДІО: Трьох святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Йоана Золотоустого. Бути світлом (Мт 5:14-19)
AУДІО: Неділя митаря і фарисея (Лк 18:9-14)
АУДІО: Тиждень після Неділі митаря і фарисея. Понеділок. Витримати до кінця (Мк 13:9-13)
АУДІО: Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (Лк 2:22-40)
АУДІО: Тиждень загальниці. Середа. Певність Божого Слова (Мк 13:24−31)
АУДІО: Четвер після неділі митаря і фарисея. Чувати – це проголошувати Добру Новину (Мк 13:31-14:2)
АУДІО: П’ятниця після неділі митаря і фарисея. Жінка, про яку пам’ятають (Мк 14:3-9)
АУДІО: Тиждень загальниці. Субота. Велич убогої вдови (Лк 20:45−21:4)
АУДІО: Неділя про блудного сина (Лк 15:11-32)
АУДІО: Тиждень м’ясопусний. Понеділок. Вміти розпізнати прихід Ісуса (Мк 11:1-11)
АУДІО: Тиждень м’ясопусний. П’ятниця. Визнання сотника (Мр 15:22−25, 33−41)
АУДІО: Тиждень м’ясопусний. Субота заупокійна. Наслідок слухання Слова Ісуса (Йо 5:24−30)
АУДІО: Неділя м’ясопусна. Про Страшний суд (Мт 25:31−46)
АУДІО: Понеділок сиропусного тижня. Наша Пасха – Христос (Лк 19:29−40; 22:7−39)
АУДІО: Cиропусний тиждень. Вівторок. Іти за Христом навіть тоді, коли не все розумієш (Лк 22:39−46)
АУДІО: Тиждень сиропусний. П’ятниця. Йосиф з Ариматеї (Лк 23:44−56)
АУДІО: Тиждень сиропусний. Субота. Жити повним життям (Мт 6:1−13)
АУДІО: Неділя сиропусна. Прощення (Мт 6:14−21)
АУДІО: 1-й тиждень Великого посту. Субота. Справжнє призначення свят (Мк 2:23−3:5)
АУДІО: 1-а неділя Великого посту. Покликання учнів (Йо 1:43−51)
АУДІО: Субота другого тижня Великого посту. Співпереживання та дотик Ісуса (Мк 1:35-44)
АУДІО: Друга неділя Великого посту. Бог, Який викликає захоплення (Мк 2:1-12)
АУДІО: Субота третього тижня Великого посту. Солідарність Ісуса (Мк 2:14-17)
АУДІО: Третя неділя Великого посту – Хрестопоклонна (Мк 8:34-9:1)
АУДІО: Субота четвертого тижня Великого посту. Дотик Христа та важливість пошуку нових виявів своєї уваги сьогодні (Мк 7:31-37)
АУДІО: Четверта неділя Великого посту. Потреба віри (Мк 9:17-31)
АУДІО: Благовіщення Пречистої Діви Марії (Лк 1:24-38)
АУДІО: Субота п’ятого тижня Великого посту. Ким для мене є Ісус? (Мк 8:27-31)
АУДІО: П’ята неділя Великого посту. Господь, який служить (Мк 10:32-45)
АУДІО: Субота шостого тижня Великого посту. Воскресіння Лазаря (Йо 11:1-45)
АУДІО: Квітна неділя. Вхід Господній у Єрусалим (Йо 12:1-18)
АУДІО: Великий понеділок. Крок у прірву для нашого порятунку (Мт 21:18-43)
АУДІО: Великий четвер. Спомин Тайної Вечері (Мт 26:1−20; Йо 13:3−17; Мт 26:21−39; Лк 22:43−45; Мт 26:40−27:2)
АУДІО: Велика п’ятниця. Розп’яття Ісуса (Мт 27:1−38; Лк 23:39−43; Мт 27:39−54; Йо 19:31−37; Мт 27:55−61)
АУДІО: Велика субота. Порожній гріб та радість зустрічі з Воскреслим (Мт 27:62−28:20)
АУДІО: Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа (Йо 1:1−18)
АУДІО: Світлий понеділок. Свідчення Йоана Хрестителя (Йо 1:18−28)
АУДІО: Світлий вівторок. Писання, Євхаристійний Хліб та горіння сердець (Лк 24:12−35)
АУДІО: Світла середа. Зустріч, яка перевершує очікування (Йо 1:35−51)
АУДІО: Світлий четвер. Потреба духовного народження (Йо 3:1−15)
АУДІО: Світла п’ятниця. Знак Воскресіння (Йо 2:12−22)
АУДІО: Світла субота. Уміти розпізнати своє покликання (Йо 3:22−33)
АУДІО: Неділя апостола Томи (Йо 20:19−31)
АУДІО: 2-й тиждень після Пасхи. Понеділок. Весілля в Кані Галилейській (Йо 2:1−11)
АУДІО: 2-й тиждень після Пасхи. Вівторок. Божа Любов (Йо 3:16−21)
АУДІО: 2-й тиждень після Пасхи. Середа. Коли починається вічне життя (Йо 5:17−24)
АУДІО: 2-й тиждень після Пасхи. Четвер. Вибір на користь Життя (Йо 5:24−30)
АУДІО: 2-й тиждень після Пасхи. П’ятниця. Правильний підхід до Писання (Йо 5:30−6:2)
АУДІО: 2-й тиждень після Пасхи. Субота. Знаки Нового Виходу (Йо 6:14−27)
АУДІО: 3-тя неділя після Пасхи – про Мироносиць (Мк 15:43−16:8)
АУДІО: 3-й тиждень після Пасхи. Понеділок. Прийняття Життя через віру (Йо 4:46−54)
АУДІО: 3-й тиждень після Пасхи. Вівторок. Життя у Божому Сині, яке можемо прийняти завдяки вірі (Йо 6:27−33)
АУДІО: 3-й тиждень після Пасхи. Середа. Поєднання духовного і фізичного у Христі (Йо 6:35−39)
АУДІО: 3-й тиждень після Пасхи. Четвер. Закваска Воскресіння (Йо 6:40−44)
АУДІО: 3-й тиждень після Пасхи. П’ятниця. Як отримати справжнє Життя (Йо 6:48−54)
АУДІО: 3-й тиждень після Пасхи. Субота. Що очікує на християн у світі (Йо 15:17−16:2)
АУДІО: 4-та неділя після Пасхи. Зцілення розслабленого (Йо 5:1−15)